δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Rock mass blastability dependence on rock mass quality. (EN)

Christaras, B.
Chatziangelou, M.

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να εκτιμήσει την επίδραση των χαρακτηριστικών της ποιότητας της βραχομάζας στα αποτελέσματα ανατίναξης για την εκσκαφή βραχωδών σχηματισμών. Με σκοπό την εκτίμηση αυτή, η δυνατότητα ανατίναξης και η ποιότητα βραχομάζας συνδέονται αξιοποιώντας τα ήδη γνωστά συστήματα ταξινόμησης. Λαμβάνοντας υπόψη την τιμή του Δείκτη Δυνατότητας ανατίναξης (BI) για κάθε περίπτωση φτωχής ποιότητας βραχομάζας, μπορεί να εκτιμηθεί η σχέση των χαρακτηριστικών των ασυνεχειών και του Δείκτη Δυνατότητας Ανατίναξης (BI). Με αυτά τα στοιχεία δημιουργούμε ένα νέο σύστημα ταξινόμησης που ονομάζεται «Σύστημα Δείκτη Ανατίναξης και Ποιότητας βραχομάζας (BQS)», το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και να αποτελέσει εργαλείο για τον συνδυασμό του Δείκτη Δυνατότητας Ανατίναξης (BI) και της ποιότητας της βραχομάζας. (EL)
The present paper tries to investigate the influence of rock mass quality characteristics on blasting results. In order to come to some conclusions, blastability and quality of rock mass were put together using the already known classification systems. Taking into account the quantity of blastability index (BI) for every possible structural appearance of the poor rock mass, the relation of discontinuities characteristics and blastability index are investigated. The estimations of the above trial gave arise on a new classification system being called “Blastability Quality System (BQS)”, which can be an easily and wide use tool as it is a quickly calculator for blastability index (BI) and rock mass quality. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ανατίναξη (EL)
Συστήματα ταξινόμησης (EL)
Εκσκαφής (EL)
Σήραγγες (EL)
Blastability (EN)
Quality (EN)
Classification (EN)
Rock mass (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2013-01-21


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 47 Αρ. 4 (2013): Διεθνές Συνέδριο "Έρευνα και Εκμετάλλευση Ορυκτών Πόρων"; 1694-1705 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 47 No. 4 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 1694-1705 (EN)

Copyright (c) 2013 M. Chatziangelou, B. Christaras (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.