δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Preliminary results of REE-Y sorption on carbonate rocks (EN)

Moraetis, D.
Mouslopoulou, V.

Οι σπάνιες γαίες και το ύτριο (REE-Y) θεωρούνται καλοί δείκτες για τον προσδιορισμό σεισμικών ζωνών κατά μήκος της επιφάνειας ενός ασβεστολιθικού ρήγματος (καθρέφτης ρήγματος). Η συγκεκριμένη τεχνική θεωρείται αποτελεσματική στην αναγνώριση του αριθμού και του μεγέθους των σεισμών. Πρόσφατες εργασίες έχουν επαληθεύσει την ύπαρξη ενός μηχανισμού εμπλουτισμού των ασβεστόλιθων σε σπάνιες γαίες όταν είναι σε επαφή με το έδαφος. Τα πρώτα αποτελέσματα από την διερεύνηση του μηχανισμού εμπλουτισμού του ασβεστόλιθου σε REE-Y παρουσιάζονται στην υποβαλλόμενη εργασία. Τα πειράματα προσομοίωσης βροχής πέντε ετών (σε γλάστρες) έδειξαν ταχύ εμπλουτισμό της επιφάνειας ασβεστόλιθου σε REE-Y. Τα πειράματα κινητικής έδειξαν επίσης ταχεία ρόφηση REE-Y, ενώ οι δοκιμές ισόθερμης ρόφησης έδειξαν μεγαλύτερη επιλεκτικότητα σε ελαφριές (LREE) σπάνιες γαίες σε σχέση με τις βαριές (HREE). O μηχανισμός ρόφησης των σπανίων γαιών με τη μορφή ανθρακικών συμπλόκων θεωρείται πιθανός μηχανισμός ρόφησης των REEY στην επιφάνεια των ασβεστολίθων. (EL)
The Rare Earth Elements and Yttrium (REE-Y) have recently been proposed as good proxies for identifying rupture zones on carbonate fault scarps. Indeed, fluctuations in the REE-Y concentrations along a fault plane may be linked to the number and size of earthquakes that ruptured the fault. The enrichment is attributed to the contact of the soil with the carbonate fault scarp. Our study presents preliminary results from a series of experiments that aim to shed light on the mechanism associated with the REE-Y sorption on the limestone-soil interface. Rain simulation pot experiments, kinetic and isotherm batch experiments were employed to describe the mechanism of REE-Y sorption in calcite. Results reveal fast REE-Y sorption on the limestone surface after the simulation of five years of rainfall. The fast REE-Y sorption is also supported by the kinetic experiments. Isotherm tests show the higher affinity of calcite in the Light Rare Earth (LREE) compared to the Heavy Rare Earth Elements (HREE). The sorption of the REE in the form of carbonate complexes is proposed as a plausible mechanism of REE-Y incorporation into the limestone. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2013-01-24


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 47 Αρ. 2 (2013): Διεθνές Συνέδριο "Έρευνα και Εκμετάλλευση Ορυκτών Πόρων"; 843-851 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 47 No. 2 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 843-851 (EN)

Copyright (c) 2017 D. Moraetis, V. Mouslopoulou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.