δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

12th International Conference of the G.S.G (EL)
12th International Conference of the G.S.G (EN)

Geological Society of Greece, Geological Society of Greece

no abstract available (EL)
no abstract available (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Συνέδριο (EL)
Conference (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2010-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 43 Αρ. 1 (2010): 12o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 43 No. 1 (2010): 12th International Conference of the G.S.G. (EN)

Copyright (c) 2017 Geological Society of Greece Geological Society of Greece (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.