δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

MODELING THE TRANS-ATLANTIC TRANSPORTATION OF SAHARAN DUST (EN)

Amiridis, V.
Solmon, F.
Zanis, P.
Tsikerdekis, A.
Marinou, E.
Katragkou, E.
Steiner, L.A.
Karacostas, Th.

Στην παρούσα μελέτη προσομοιώνουμε την μεταφορά σκόνης από την Σαχάρα προς τον Ατλαντικό ωκεανό και την Νότια-Κεντρική Αμερική, χρησιμοποιώντας το περιοχικό κλιματικό μοντέλο RegCM4 για το έτος 2007. Εκμεταλλευόμενοι τις οπτικές ιδιότητες της σκόνης, αξιολογούμε την οριζόντια και κατακόρυφη κατανομή της με το δορυφορικό προϊόν LIVAS. Η μεταφορά της σκόνης πάνω από τον Ατλαντικό προσομοιώνεται επαρκώς από το RegCM4, πάραυτα εντοπίζουμε ορισμένες χωρικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις παρατηρήσεις. Το οπτικό βάθος της σκόνης υπερεκτιμάται στην ανατολική Σαχάρα σε όλες τις εποχές του χρόνου κατά 0.1-0.2. Αντίθετα, κοντά στην κόλπο της Γουινέας το μοντέλο υποεκτιμά το οπτικό βάθος τον χειμώνα και την άνοιξη. Η μεταφορά σκόνης πάνω από τον Ατλαντικό πραγματοποιείται πιο Νότια τον χειμώνα και την άνοιξη από το μοντέλο, όμως η αλλαγή αυτή δεν επαρκεί για να ταυτιστεί η χωρική κατανομή της σκόνης του μοντέλου και του LIVAS. Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο η κατακόρυφη κατανομή της σκόνης στο ύψος 3-4km προσομοιώνεται επιτυχώς από το RegCM4, όμως τον χειμώνα και την άνοιξη το μοντέλο τοποθετεί μεγάλη ποσότητα σκόνης σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Επίσης, προτείνουμε ενδεχόμενους μηχανισμούς που μπορεί να ευθύνονται για την διαφοροποίηση μεταξύ του μοντέλου και των παρατηρήσεων. (EL)
In the present study we are simulating the trans-Atlantic transport of dust from Sahara to the South-Central America, using the regional climate model RegCM4 and its online dust scheme, for the year 2007. The simulated horizontal and vertical distributions of the mineral dust optical properties were evaluated against the LIVAS CALIPSO satellite dust product. The Trans-Atlantic dust transport is simulated adequately with RegCM4, but there are some spatial discrepancies. Dust optical thickness is overestimated in the eastern Sahara throughout the year by 0.1-0.2, while near the gulf of Guinea is underestimated during winter and spring. Although RegCM4 dust plume is located southern on winter and spring, it doesn't spatially match the dust optical thickness of LIVAS. In summer and autumn the vertical distribution of dust between 3-4km during the Trans-Atlantic transport is simulated by the model adequately up to 30ºW 40ºW longitude. However, during winter-spring RegCM4 misplaces dust loading into higher altitude. Finally, we discuss some possible reasons and mechanisms that might be responsible for the differences between the model and the observations.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Αιωρούμενα σωματίδια (EL)
RegCM4 (EL)
LIVAS (EL)
Aerosol (EN)
RegCM4 (EN)
LIVAS (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2016-07-27


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 50 Αρ. 2 (2016): 14o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας; 1052-1061 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 50 No. 2 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 1052-1061 (EN)

Copyright (c) 2017 A. Tsikerdekis, P. Zanis, L.A. Steiner, V. Amiridis, E. Marinou, E. Katragkou, Th. Karacostas, F. Solmon (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.