δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

SCISOLA: REAL-TIME MOMENT TENSOR MONITORING FOR SEISCOMP3 (EN)

Sokos, E.
Triantafyllis, N.
Ilias, A.

Ο αυτόματος υπολογισμός του Τανυστή Σεισμικής Ροπής (ΤΣΡ) είναι εξαιρετικά χρήσιμος σε πολλές εφαρμογές της σεισμολογίας που υλοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, όπως είναι η εκτίμηση της εδαφικής κίνησης ή η προειδοποίηση για τσουνάμι. Πρόσφατα, αναπτύχθηκε ένα νέο λογισμικό, το scisola, που δύναται να υπολογίσει αυτόματα τον ΤΣΡ. Συγκεκριμένα, συνδέει το ISOLA, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα αντιστροφής του ΤΣΡ, με το SeisComP3, ένα επίσης πολύ διαδεδομένο εργαλείο επεξεργασίας -σε πραγματικό χρόνο- σεισμολογικών δεδομένων. Ο αυτόματος υπολογισμός του ΤΣΡ επιτυγχάνεται θέτοντας ως παραμέτρους, στο ISOLA, τη θέση της εστίας του σεισμού, τις κυματομορφές και τα μετα-δεδομένα των σεισμολογικών σταθμών, όπως αυτά καταγράφονται και υπολογίζονται από το SeisComP3. Το scisola έχει προγραμματιστεί σε Python και χρησιμοποιεί ειδικές βιβλιοθήκες που καθιστούν τον υπολογισμό του ΤΣΡ λιγότερο χρονοβόρο, αφού ο υπολογισμός των συναρτήσεων Green καθώς και η αναζήτηση της θέσης/χρόνου του κεντροειδούς, εκτελούνται παράλληλα. Εκτός του αυτόματου υπολογισμού του ΤΣΡ σε πραγματικό χρόνο, το scisola δύναται να χρησιμοποιηθεί, και χειροκίνητα για τον υπολογισμό του ΤΣΡ ενός συγκεκριμένου σεισμού. Τελευταία, αναπτύχθηκε ένα εργαλείο που συνδέεται στο scisola και δημοσιεύει στο διαδίκτυο τις λύσεις των ΤΣΡ που υπολογίστηκαν. Η επίδοση του κώδικα μετρήθηκε συγκρίνοντας αυτόματες λύσεις με τις αντίστοιχες, υπολογισμένες από χρήστη, και αποδείχθηκε ικανοποιητική. (EL)
Automatic Moment Tensor (MT) calculation is exceptionally valuable in many realtime seismological applications, such as shake map generation or tsunami warning. Scisola, a new software for automatic MT retrieval, has been recently developed. This software binds the extensively used ISOLA MT inversion code with the widely known real-time seismological processing tool, SeisComP3. Automatic MT calculation is achieved by passing the event location information, the waveforms and the station meta-data produced by SeisComP3 to ISOLA. Scisola has been written in Python, many powerful libraries were used and significantly reduced the MT computation time by calculating the Green's functions and the centroid position/time grid search in parallel mode. This tool provides a graphical user interface for easy solution overview of the extended graphical output and a quick revision of the corresponding solution; a database for storing the results and an extensive configuration customized to the user's preferences. Apart from the real-time MT approach, scisola is capable of running in offline mode mostly for testing or playback purposes. Lately, a scisola plug-in was completed for real-time MT monitoring by automatically updating a Web page with the latest MT calculations. The code's performance was compared to manual MT solutions and proved to be satisfying. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

μηχανισμός γένεσης (EL)
ISOLA (EL)
αντιστροφή (EL)
αυτόματα (EL)
Python (EL)
ISOLA (EN)
inversion (EN)
automatic (EN)
focal mechanism (EN)
Python (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2016-07-27


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 50 Αρ. 2 (2016): 14o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας; 1120-1129 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 50 No. 2 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 1120-1129 (EN)

Copyright (c) 2017 N. Triantafyllis, E. Sokos, A. Ilias (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.