SEISMOGENIC SOURCES IN THE AEGEAN AREA AND THEIR PREDICTIVE PROPERTIES

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοSEISMOGENIC SOURCES IN THE AEGEAN AREA AND THEIR PREDICTIVE PROPERTIES (EN)

Scordilis, E.M.
Papaioannou, Ch.
Karakaisis, G.F.
Papazachos, B.C.

Με βάση όλα τα διαθέσιμα δεδομένα ορίζονται οκτώ κυκλικές σεισμογόνες πηγές στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Η ακριβής θέση του κέντρου κάθε πηγής βελτιώνεται με την διερεύνηση της οιωνεί-περιοδικής γένεσης ισχυρών (M≥6.0) επιφανειακών (h 100km) κύριων σεισμών που έγιναν στο διάστημα 1911-2014. Στις ίδιες σεισμογόνες πηγές έγιναν και όλοι οι κύριοι σεισμοί με μεγέθη M≥6.3 στο διάστημα 1850-2014. Οι χρόνοι επανάληψης των σεισμών και στους δύο πλήρεις καταλόγους, μετά από κατάλληλη απο-ομαδοποίηση, βρέθηκε ότι έχουν προγνωστικές ιδιότητες που εκφράζονται στο μοντέλο TIMAPR (Time and Magnitude Predictable Regional model). Παρόμοιες ιδιότητες έχουν και οι προσεισμοί πρόσφατων κύριων σεισμών, οι οποίες εκφράζονται στο μοντέλο D-AS (Decelerating-Accelerating Seismicity model). Από την αναδρομική πρόγνωση του τελευταίου κύριου σεισμού σε κάθε μια από τις οκτώ περιοχές με την εφαρμογή και των δύο μοντέλων, προκύπτουν αποδεκτές τιμές σφαλμάτων στον χρόνο γένεσης, το επίκεντρο και το μέγεθος. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα ως το τέλος του 2014 με στόχο την πρόγνωση πιθανώς επερχόμενου κύριου σεισμού σε κάθε μία από οκτώ πηγές, καθώς και την αναγνώριση του ρήγματος στο οποίο πιθανώς αυτός θα γίνει. (EL)
On the basis of all available information eight circular seismogenic sources, where shallow (h 100km) earthquakes occur, are defined in the broader Aegean area. The location of each source is further improved by optimization of the quasi-periodic properties of the strong (M≥6.0) instrumentally recorded mainshocks, identified in a complete catalogue of earthquakes (1911-2014) after declustering. Moreover, in the same seismogenic sources, all M≥6.3 mainshocks that comprise another complete catalogue (1850-2014) have also occurred. Interevent times of mainshocks generated in each source have predictive properties expressed by the TIMAPR (Time and Magnitude Predictable Regional) model whereas preshocks of recent mainshocks have also such properties expressed by the D-AS (Decelerating-Accelerating Seismicity) model. Retrospective prediction of the last mainshock in each source by the joint application of the two models resulted in reasonable uncertainties. Then, as a forward test, data up to the end of 2014 were used to predict the next expected mainshock in each of the eight sources and to identify the fault where its epicentre will probably be located. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Αιγαίο (EL)
Σεισμικές πηγές (EL)
Seismogenic sources (EN)
Aegean (EN)
Preshocks (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-27


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 3 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 1222-1231 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 3 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 1222-1231 (EN)

Copyright (c) 2017 B.C. Papazachos, G.F. Karakaisis, E.M. Scordilis, Ch. Papaioannou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.