Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ TOY ΑΛΛΟΧΘΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ «ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ ΑΘΗΝΩΝ »

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ TOY ΑΛΛΟΧΘΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ «ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ ΑΘΗΝΩΝ » (EL)
THE GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE ALLOCHTHONOUS "ATHENS SCHISTS" (EN)

Λόζιος, Σ. Γ.
Σούκης, K. Ι.
Παπανικολάου, Δ. I.
Σκούρτσος, Εμ. Ν.

Με βάση τη λιθολογική σύσταση την παραμόρφωση και το βαθμό μεταμόρφωσης οι «Σχιστολίθων Αθηνών» διακρίνονται σε δύο ενότητες: την υπερκείμενη ουσιαστικά αμεταμόρφωτη Ενότητα Αθηνών και την υποκείμενη ελαφρά μεταμορφωμένη Ενότητα Αλεποβουνίου. Η Ενότητα Αθηνών εμφανίζεται στο κεντρικό και δυτικό τμήμα του Λεκανοπεδίου, υπερκείμενη τεκτονικά της Υποπελαγονικής Ενότητας (δυτικά) και της Ενότητας Αλεποβουνίου (ανατολικά) και περιλαμβάνει δύο επιμέρους λιθολογικά σύνολα: λευκοί, συμπαγείς, άστρωτοι - παχυστρωματώδεις νηρητικοί ασβεστόλιθοι του Άνω Κρητιδικού αφ' ενός και πελαγικά ιζήματα επίσης Ανωκρητιδικής ηλικίας, με μεγάλα σώματα βασικών και υπερβασικών πετρωμάτων και τοφφιτών. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα melange Ανωκρητιδικής ηλικίας, το οποίο σχηματίστηκε σε χώρο πρίσματος προσαύξησης και είναι πιθανό να σχετίζεται με αντίστοιχες λιθολογίες και ενότητες που παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας (π.χ. Αδέρες). Η Ενότητα Αλεποβουνίου εντοπίζεται μόνο στο ανατολικό περιθώριο του Λεκανοπεδίου, και είναι τεκτονικά σφηνωμένη μεταξύ της υπερκείμενης Ενότητας Αθηνών και των υποκείμενων μεταμορφωμένων πετρωμάτων του Υμηττού. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται φυλλίτες, μεταψαμμίτες, υπερβασικά πετρώματα καθώς και κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι εν μέρει Τριαδικής ηλικίας. Η τεκτονική δομή του λεκανοπεδίου κυριαρχείται από μια ζώνη τεκτονικής αποκόλλησης εφελκυστικού χαρακτήρα, η οποία έχει βυθίσει προς Β ΒΔ τα αμεταμόρφωτα πετρώματα της Υποπελαγονικής και της Ενότητας Αθηνών, και έχει ανυψώσει προς τα ΝΝΑ τα πετρώματα της Ενότητας Αλεποβουνίου και του σχετικά αυτόχθονου μεταμορφωμένου της Αττικής. (EL)
Based on lithological fades, deformation and metamorphic degree the alpine tectonostratigraphic complex known in the literature as "Athens Schists" is divided into two units: the non-metamorphosed overlying Athens Unit and the very low grade metamorphosed underlying Alepovouni Unit. Athens Unit crops out in several hills of the western and central part of the Athens Basin emerging through the post-alpine sediments. It comprises several lithologies that constitute two lithologie groups: the first one of neritic white massive-to thick-bedded carbonates that bear rudist fragments and Upper Cretaceous foraminifera. These limestones are olistholites within the second pelagic formation comprising marly limestones with Globotruncana sp., shales, sandstones, tuffs and ophiolithic blocks. Due to tectonic intercalating of these two lithological groups Athens Unit shows a complex internal structure. It represents an Upper Cretaceous mélange formed in an accretionary prism. Alepovouni Unit is observed at the eastern part of the Athens Basin along the foothills of Mt. Hymettos, wedged between Athens Unit and the metamorphic rocks of Mt. Hymettos. It comprises two lithological groups, in which remnants of Thassic fossils were reported. Alepovouni Unit is correlated to the allochthonous Lavhon Unit that tectonically overlies the autochthonous Attica Unit in SE Attica. At the eastern part of the Athens Basin, Alepovouni Unit is bounded by two west-dipping lowangle normal faults. Along these contacts the formations of both Athens and Alepovouni Units exhibit microstructures indicating top-to NW sense of shear. The contact between the Athens Unit and Alepovouni Unit in western Hymettos is probably a major extensional detachment separating the metamorphic units of Attica autochthon and Alepovouni at the footwall to the SE from the nonmetamorphic units of the Sub-Pelagonian and the Athens unit at the hangingwall to the NW. This major detachment fault accommodated the uplift of the metamorphic rocks and juxtaposed these two units. At the western part Athens Unit overlies tectonically the Paleozoic - Mesozoic formations of the Sub-Pelagonian unit. The contact is an east-dipping normal fault, antithetic to the major detachment of western Hymettos. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2004-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 36 Αρ. 4 (2004): 10o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 1550-1559 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 36 No. 4 (2004): 10th International Conference of the Geological Society of Greece; 1550-1559 (EN)

Copyright (c) 2018 D. I. Papanikolaou, S. G. Lozios, K. Soukis, Em. Skourtsos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.