ΜΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΟΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2004 (EL)

ΜΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΟΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (EL)
MAGMATIC EMPLACEMENT OF OPHIOLITES IN NORTHERN GREECE (EN)

Argyriadis, I.
Brunn, J. H.
Braud, J.

Η παρούσα εργασία παρουσιάστηκε στο 10 Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. Πραγματεύεται τον τρόπο τοποθέτησης των οφειολίθων της Βορειοδυτικής Ελλάδας επάνω στο υπόβαθρο τους με βάση παλιότερες αλλά και απόλυτα πρόσφατες παρατηρήσεις υπαίθρου. Η επαφή των εν λόγω οφειολίθων με το υπόβαθρο τους είναι απόλυτα ομαλή, με στρωματογραφική προοδευτική μετάβαση από την ασβεστολιθική υφαλοκρηπίδα (πελαγονική πλατφόρμα) σε ηφαιστειογενές περιβάλλον και τελικά στην οφειολιθική μάζα. Η επαφή αυτής της τελευταίας με το υποκείμενο (σχιστολίθους με "pillow lavas") χαρακτηρίζεται από ορίζοντες τυπικούς μιας θερμικής μεταμόρφωσης. Το συμπέρασμα που συνάγεται από τις παρατηρήσεις αυτές είναι ότι δεν πρέπει να ταυτίζονται με δογματικό τρόπο όλοι οι οφειόλιθοι των ορογενετικών ζωνών με κομμάτια του ωκεάνειου βυθού πού προωθήθηκαν με "obduction" επάνω απο τα πτυχωμένα ιζήματα. Η ερμηνεία που προτείνεται στην περίπτωση της ΒΔ Ελλάδας είναι μία ταφρογένεση ("rifting") που σχημάτιζε γωνία με την κύρια διεύθυνση συνθλίψεως και που είχε σαν αποτέλεσμα την έκχυση στην επιφάνεια υλικού απο τον μανδύα. (EL)
Most of the folded mountain ranges of our planet include masses of ophiolites. In accordance with the today 's predominant theory this is explained by obduction of ocean floor masses. Since 1956 Professor Brunn formulated the theory of undersea extrusion of mantel material. Our recent research in the areas of Vourinos, Vermion and Pindos have lead us to the conclusion that: The ophiolites are in normal, no tectonic contact with their supporting layers. This contact shows a typical thermal transformation with layers of homstein, amphibolites and granatites.The directly beneath underlaying series shows progressive and clear evolution from a carbonate platform into a subsea environment with increasing volcanic influences including pillow lava flows. As a conclusion of these observations we can state that we should not automatically interprete ophiolitic findings of the folded ranges to obduction of oceanic floor material. Probably an early compression of the future orogenic areas leads to the creation of rifts with obligue direction to the main axe of compression. Through these rifts hot ultrabasic magma flowed over the sea floor which crystalises in a differencial process. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2004-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 36 Αρ. 4 (2004): 10o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 1618-1625 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 36 No. 4 (2004): 10th International Conference of the Geological Society of Greece; 1618-1625 (EN)

Copyright (c) 2018 J. H. Brunn, I. Argyriadis, J. Braud (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.