ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΝΤΙΟΥ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΟ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΑΜΜΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΝΤΙΟΥ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΟ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΑΜΜΑ (EL)
STUDY OF CESIUM AND STRODIUM UPTAKE BY ELECTRON AND GAMMA IRRADIATED CLINOPTILOLITE (EN)

Keheyan, Y.
Akhalbedashvili, L.
Yeritsyan, H.
Μωραίτης, Δ.
Kekelidze, N.
Χρηστίδης, Γ.
Gerokyan, R.
Sargsyan, H.

Οι ζεόλιθοι της ομάδας του HEU (χιουλανδίτη) βρίσκουν πολλές περιβαλλοντικές εφαρμογές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η αποκατάσταση εδαφών και η επεξεργασία υγρών λυμάτων τα οποία περιέχουν τα ραδιενεργά ισότοπα i37Cs, 90Sr. Πειράματα απλής ρόφησης εκτελέστηκαν για διαφορετικές συγκεντρώσεις ιόντων Cs+ και Sr2* σε φυσικό κλινοπτιλόλιθο και κλινοπτιλόλιθο μετά από επίδραση ακτινοβολίας ηλεκτρονίων και ακτινοβολία-γ. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα απλής ρόφησης σε συστήματα κλινοπτιλολίθου-διαλύματος που περιείχαν μόνο Cs+ ή Sr2*, καθώς και σε μικτά συστήματα κλινοπτιλολίθου-διαλύματος με Cs+ και Sr2*. Στα πειράματα ρόφησης χρησιμοποιήθηκε κλινοπτιλόλιθος που είχε ακτινοβοληθεί με ακτινοβολία ηλεκτρονίων 1015 e/cm2 και ακτινοβολία-γ 70 Mrad. Στα μικτά συστήματα χρησιμοποιήθηκε επιπλέον και κλινοπτιλόλιθος που είχε ακτινοβοληθεί με ακτινοβολία ηλεκτρονίων 1014 e/cm2. Η μελέτη της ρόφησης έχει ως στόχο να εντοπίσει πιθανές μεταβολές στην ικανότητα του κλινοπτιλολίθου να ροφά τα παραπάνω ιόντα. Τα αποτελέσματα της απλής ρόφησης (διαλύματα με ένα ιόν) έδειξαν ότι για τον κλινοπτιλόλιθο που τροποποιήθηκε με ακτινοβολία-γ 70 Mrad υπάρχει μικρή αύξηση στη ρόφηση του Cs+ και μείωση στη ρόφηση Sr2*. Επιπλέον για το ίδιο δείγμα αυξάνεται ο χρόνος ρόφησης του Cs+ και ο χρόνος ρόφησης του Sr2*. Στον κλινοπτιλόλιθο που είχε δεχθεί ακτινοβολία ηλεκτρονίων 1015 e/cm2 παρατηρήθηκε μικρή αύξηση στο χρόνο ρόφησης του Cs+. Επίσης στον κλινοπτιλόλιθο ο οποίος τροποποιήθηκε με ακτινοβολία ηλεκτρονίων 1015 e/cm2 παρατηρήθηκε μείωση στη δέσμευση του Sr2* σε κατάσταση ισορροπίας. Στα πειράματα απλής ρόφησης σε μικτά διαλύματα (Sr2* και Cs+) παρατηρήθηκε αύξηση στο χρόνο ρόφησης για το Sr μετά από επίδραση ακτινοβολίας ηλεκτρονίων 10 4 β/αη2.Αντίθετα στη ρόφηση του Cs+ δεν παρατηρήθηκαν μεταβολές μετά από την επίδραση ακτινοβολίας ηλεκτρονίων 1014 e/cm2. Ο τροποποιημένος κλινοπτιλόλιθος με ακτινοβολία-γ 70 Mrad παρουσιάζει σημαντική μείωση στην ταχύτητα ρόφησης του Sr2*, ενώ δεν παρατηρήθηκαν μεταβολές στη ρόφηση του Cs+. (EL)
Clinoptilolite is widely known for their uses especially in environmental applications. They have been utilized.in nuclear wastewater treatment and in land restoration. Irradiation emitted by nuclear liquid waste includes α, β and γ radiation. Irradiated clinoptilolite may exhibit crystal changes which affect the sorption of Cs+ and Sr2*. Sorption experiments with Cs+ and Sr2* were carried out separately. Solutions containing various concentrations of each element were brought in contact with untreated or irradiated (electron irradiation 1014 1015 e/cm2 and y-irradiation 70 Mrad) Armenian clinoptilolite. Additional experiments were carried out with solutions containing both Sr and Cs in varying proportions (75/25%, 50/50%, 25/75%) and concentrations (0.5 χ CEC and 2x CEC). The later types of experiments were contacted with untreated and irradiated Armenian clinoptilolite (yirradiation 70 Mrad, electron irradiation 1014 e/cm2). In solutions containing one ion (either Sr21 or Cs+), there is a slight increase of Cs+ uptake in the highest loadings of Cs (2x CEC, 1x CEC) for the γ-irradiated material. Electron Irradiation (1015 e/cm2) has not affected the sorption of Cs+. Clinoptilolite treated with y-irradiation exhibits decrease in Sr2* uptake and, equilibrium is attained at a significantly greater reaction time, especially when compared to Cs+. In binary solutions (Sr^-Cs*), clinoptilolite absorbs larger amounts of Cs+ compare to Sr2* and Cs+ uptake is instant compare to Sr2* where a delay is observed. There is a decrease in Sr2* sorption and an apparent delay in attaining equilibrium after y-irradiation. The same effects have been observed in the sorption of Sr2* after electron irradiation. Cs+ uptake has not been affected after clinoptilolite treatment with electron irradiation and y-irradiation. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2004-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 36 Αρ. 1 (2004): 10o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 226-235 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 36 No. 1 (2004): 10th International Conference of the Geological Society of Greece; 226-235 (EN)

Copyright (c) 2018 D. Moraetis, G. Christidis, Y. Keheyan, L. Akhalbedashvili, N. Kekelidze, R. Gerokyan, H. Yeritsyan, H. Sargsyan (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.