ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥ. ΕΝΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥ. ΕΝΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (EL)
EXPLOITATION OF GOLD ORES DEPOSITS. THE PRESS AND THE LOCAL SOCIETY, ENVIRONMENTAL PROTECTION AND CONCERN. THE CASE OF THRACE REGION (GREECE). (EN)

Κιτσόπουλος, Κ.
Παυλίδου, Ε.

Η εργασία διερευνά την σχεδιαζόμενη αξιοποίηση των κοιτασμάτων χρυσού της Θράκης, των προβλημάτων που τίθενται από τις τοπικές κοινωνίες, με έμφαση στα περιβαλλοντικά ζητήματα, την πληροφόρηση που έχουν οι κοινωνίες αυτές για τέτοιου τύπου έργα, και την παρουσίαση τέτοιων δραστηριοτήτων μέσα από τον έντυπο τύπο. Για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν 36 άρθρα στον έντυπο τύπο σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο την περίοδο 1989-2000. Επίσης παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε στο Νομό Έβρου το 2001 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 100 περίπου κατοίκων, για την διερεύνηση της κοινής γνώμης στο θέμα της σχεδιαζόμενης εξόρυξης χρυσού στην περιοχή και του βαθμού επιρροής που ασκούν τα MME στη διαμόρφωση της (EL)
The proposed possible exploitation of gold ores deposits in the region of Thrace introduces a number of issues regarding the protection of the environment and the relevant concerns, set by the local communities, the information which the society is receiving on such matters through the press, and the presentation of such industrial activities through out the press. In this paper, a number of articles published in national and local press, dealing with the above issues are examined. At the same time, this work presents the results of a survey which was contacted in the region in order to investigate the perception of the local community, and the influence of the press in shaping the local public opinion with respect to a possible exploitation of the gold ores deposits in Thrace. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2004-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 36 Αρ. 1 (2004): 10o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 350-359 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 36 No. 1 (2004): 10th International Conference of the Geological Society of Greece; 350-359 (EN)

Copyright (c) 2018 K. Kitsopoulos, E. Pavlidou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.