Η ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΠΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

Η ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΠΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ (EL)
THE MINING INDUSTRY OF GREECE AND THE PRESS (EN)

Κιτσόπουλος, Κ.
Γιαννούλης, Χ.
Χαϊδευτού, Ε.

Η εργασία διερευνά τη διαμόρφωση της σχέσης της Εξορυκτικής - Μεταλλευτικής – Μεταλλουργικής Βιομηχανίας που δραστηριοποιείται στον Ελληνικό χώρο με τον ελληνικό έντυπο τύπο (εφημερίδες), σε εθνικό και όπου ήταν δυνατό σε τοπικό επίπεδο. Η περίοδος μελέτης εκτείνεται από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και φτάνει μέχρι το 2000. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν περίπου 178 άρθρα. Τα άρθρα παρουσιάζονται και αναλύονται με βάση την εμβέλεια του εντύπου που περιέχει το κάθε άρθρο, τη γεωγραφική κατανομή με βάση το θέμα αναφοράς, την ύπαρξη συντάκτη και της ιδιότητας του, την τεκμηρίωση και την ακρίβεια της πληροφορίας που παρατίθεται, καθώς και τη θεματολογία τους. (EL)
The present work in/estigates the ongoing development and the shaping of the relationship of the Mining Industry of Greece with the Press, mainly in national and in some cases in local environment too. The time span of this investigation covers the period form the mid 80's to the year 2000. The paper covers most of the main and traditional mining commodities of Greece. Following an introduction of the industry, the results of the assessment of 178 articles are presented for the commodities studied. The assessment was carried out in terms of the number of articles referred to each commodity, the coverage (national or local) by the publishing agent, usually a newspaper, the "geography" of the articles, the existence of an author signing each article or not and his/her specialty, the positive or the negative attitude and the relevant image which is pictured by the article, the soundness and the validity of the information given, and the reference in other relevant issues such as the environment, financial and political matters, legislation etc. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2004-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 36 Αρ. 1 (2004): 10o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 360-368 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 36 No. 1 (2004): 10th International Conference of the Geological Society of Greece; 360-368 (EN)

Copyright (c) 2018 K. Kitsopoulos, X. Giannoulis, E. Xaideutou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.