ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΙΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΤΩΝ/ ΜΑΡΩΝΕΙΑ, Δ. ΘΡΑΚΗ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΙΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΤΩΝ/ ΜΑΡΩΝΕΙΑ, Δ. ΘΡΑΚΗ (EL)
PETROLOGY - GEOCHEMISTRY AND METALLOGENESIS OF VOLCANIC ROCKS IN THE PETROTA GRABEN/MARONIA, W.THRACE (EN)

Βουδούρης, Π.
Tesch, Ch.
Kloos, M. R.
Αρίκας, Κ.

Απο τη ττετρογραφική, ορυκτολογική και γεωχημική σύγκριση τριτογενών ηφαιστιτών της Τάφρου των Πετρωτών/Μαρώνειας προκύπτουν: α) μια υψηλού καλίου ασβεσταλκαλική ομάδα (ανδεσίτες-δακίτες), β) μια σωσονιτική ομάδα (σωσονιτικοί ανδεσίτες, τραχυτικές λάβες, γ) ρυοδακιτικοί ιγνιμβρίτες και ιγνιμβριτικοί τόφφοι με υψηλού καλίου ασβεσταλκαλική έως σωσονιτική συγγένεια, και δ) ρυόλιθοι. Πηγή τροφοδοσίας των σωσονιτικών ηφαιστιτών και των ρυολίθων αποτέλεσε πιθανόν το γειτονικό πλουτώνιο σύμπλεγμα της Μαρώνειας (μονζονίτες, μικρογρανίτης). Αντίθετα η ασβεσταλκαλική σειρά σχετίζεται γεωχημικά και πετρογραφικά με την ανάπτυξη αντίστοιχων ηφαιστιτών στη γειτονική περιοχή Μέστης-Κασσιτερών. Για την πετρογένεση των ηφαιστιτών της τάφρου προτείνονται διαδικασίες μαγματικής διαφοροποίησης λόγω κλασματικής κρυστάλλωσης και/ή μαγματικής ανάμειξης. Οι επιθερμικές μεταλλοφορίες στη Μαυροκορυφή, το λόφο Περάματος και το Οδοντωτό συνδέονται γενετικά με τον φλοιικής προέλευσης ρυολιθικό μαγματισμό της περιοχής (EL)
The penological, mineralogical and geochemical study of tertiary volcanic rocks from Petrota Graben/Maronia, resulted in the distinction of the following pétrographie groups: a) a high-K calcalkaline group (andesites-dacites), b) a shoshonitic group (shoshonitic andésites, trachytic lavas, c) rhyodacitic ignimbrites and ignimbritic tuffs with high-K calc-alkaline to shoshonitic affinity, and d) rhyolites. The shoshonitic volcanic rocks and the rhyolites are probably originated from the neighbouring Maronia plutonio complex. In addition the calc-alkaline group is related to similar volcanics outcroping in the Mesti-Kassiteres area (the northeastern extension of the Graben). The petrogenesis of the volcanic rocks of the Petrota gragen is attibuted to fractional crystallization and/or magma mixing processes. Epithermal style mineralizations in Mavrokoryfi, Perama Hill and Odontoto are believed to be genetically related to the rhyolitic magmatism in the area. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2004-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 36 Αρ. 1 (2004): 10o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 482-491 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 36 No. 1 (2004): 10th International Conference of the Geological Society of Greece; 482-491 (EN)

Copyright (c) 2018 K. Arikas, P. Voudouris, M. R. Kloos, Ch. Tesch (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.