ΓΕΩΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΓΜΑΤΙΤΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΪΖΗΜΑΤΩΝ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΥ, ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΓΕΥΓΕΛΗΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

ΓΕΩΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΓΜΑΤΙΤΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΪΖΗΜΑΤΩΝ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΥ, ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΓΕΥΓΕΛΗΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ (EL)
GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF PIGI AND KARATHODORO MIGMATIZED METASEDIMENTS, GUEVGUELI COMPLEX, MACEDONIA, GREECE (EN)

Ζαχαριάδου, Σ.
Δημητριάδης, Σ.
Σολδάτος, Τ.

Εξετάζεται η γεωχημεία των μιγματιτιωμένων μεταϊζημάτων των ενοτήτων Πηγής και Καραθόδωρου τα οποία αποτελούν αποκομμένα τμήματα ηπειρωτικού φλοιού που παρεμβάλλονται μεταξύ μελών του οφειολιθικού συμπλέγματος της Γευγελής. Από τη γεωχημική μελέτη προκύπτει ότι οι κύριες αντιδράσεις τήξης και αποσυμπίεσης που περιγράφουν την χαμηλής πίεσης - υψηλής θερμοκρασίας μεταμόρφωση των μεταϊζημάτων και η κλασμάτωση των επουσιωδών ορυκτών μεταξύ ρεστιτών και λευκοσωμάτων κατά τη διαδικασία της μερικής τήξης ρυθμίζουν την κατανομή κυρίων στοιχείων και ιχνοστοιχείων μεταξύ ρεστιτών, μεσοσωμάτων και λευκοσωμάτων. Επιπλέον, η συμπληρωματική γεωχημική σύγκλιση ρεστιτών και λευκοσωμάτων ως προς τα μεσοσώματα και η προβολή των λευκοσωμάτων κοντά στα ελάχιστα των χαμηλών και μεσαίων πιέσεων τόσο στο απλογρανιτικό όσο και στο υπεραργιλικό σύστημα Ab - Qz - Or, με εξαίρεση το γρανίτη της Πλατανιάς ο οποίος παρουσιάζει ισχυρή απόκλιση από το θερμικό ελάχιστο, ενισχύει το μηχανισμό της μερικής τήξης ως αίτιο δημιουργίας των μιγματιτών Πηγής και Καραθόδωρου. (EL)
Two continental slivers, those of Pigi and Karathodoro (parts of the Stip-Axios unit) are intercalated among members of the Guevgueli ophiolitic complex. These two slivers are closely related with the Late Jurassic basic and acid (expressed mainly by Fanos granite) magmatism ofthat area. A subduction-related volcanic suite intrudes the two continental slivers. Migmatized metasediments constitute the main lithological type of Pigi and Karathodoro. The geochemistry shows that minerals participating in the main decompressional-melting reactions, such as biotite, sillimanite, cordierite, plagioclase and orthoclase, control the differentation of the major elements between mesosomes - diatexites, leucosomes and restites. The refractory behavior of accessory minerals, such as monazite, allanite, zircon, hercynite and ilmenite, control the differentiation of the trace elements. Harker and rare earth element diagrams establish a complementary relationship between restites, leucosomes and mesosomes. In the peraluminous system Ab-Qz-Or leucosomes are projected close to the thermal minimum between 760-800 °C. A main exception is the Platania granite projected within the quartz stability field, probably due to the participation of restitic quartz in its mineralogy. The geochemical results are in good agreement with the pétrographie observations and show that the partial melting was responsible for the formation of Pigi and Karathodoro migmatites (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2004-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 36 Αρ. 1 (2004): 10o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 502-510 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 36 No. 1 (2004): 10th International Conference of the Geological Society of Greece; 502-510 (EN)

Copyright (c) 2018 S. Zachariadou, T. Soldatos, S. Dimitriadis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.