Νεοτεκτονική δομή και εξέλιξη της νήσου Σαλαμίνας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Νεοτεκτονική δομή και εξέλιξη της νήσου Σαλαμίνας (EL)
Neotectonic structure and evolution of Salamis island (EN)

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δ.
ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η.

Οι μορφοτεκτονικές διευθύνσεις που κυριαρχούν στη Σαλαμίνα έχουν διεύθυνση Α-Δ και ΒΑ-ΝΔ, που έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία νεοτεκτονικών βυθισμάτων και κεράτων αντίστοιχων διευθύνσεων. Η κινηματική των νεοτεκτονικών ρηξιτεμαχών έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στις παρατηρούμενες ασυμμετρίες των υδρογραφικών δικτύων. Επειδή η Σαλαμίνα βρίσκεται σε μία περιοχή στην οποία συνυπάρχουν διευθύνσεις δομών Α-Δ (Κορινθιακός Κόλπος, τεκτονικό βύθισμα Μεγάρων, Γεράνεια, Πατέρας) και ΒΑ-ΝΔ (Αιγάλεω, Υμηττός, Λεκανοπέδιο Αθηνών) παρουσιάζει μία σύνθετη νεοτεκτονική δομή (EL)
The morphotectonic structure that dominate in Salamis Island strike E-W and NE-SW, having as a result that neotectonic grabens and horsts follow these general directions. The asymmetry of the drainage network is due to the kinematic regime of the neotectonic blocks. Salamis Island is located in an area where structural trendings of E-W (Corinthian Gulf, Megara graben, Gerania Mt., Pateras Mt.) and NE-SW (Aigaleo Mt., Ymittos Mt., Athens Basin) are intersected, resulting a complicated neotectonic structure. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Νεοτεκτονική (EL)
Ελλάδα (EL)
Σαλαμίνα (EL)
Greece (EN)
Neotectonics (EN)
Salamis (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2001-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 1 (2001): 9o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 165-173 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 34 No. 1 (2001): 9th International Conference of the Geological Society of Greece; 165-173 (EN)

Copyright (c) 2018 Η. ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.