Τεκτονικά ελεγχόμενη εξέλιξη υδρογραφικών δικτύων στη Λοκρίδα (Στερεά Ελλάδα)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Τεκτονικά ελεγχόμενη εξέλιξη υδρογραφικών δικτύων στη Λοκρίδα (Στερεά Ελλάδα) (EL)
Tectonically controlled drainage evolution in Lokris (Central Greece) (EN)

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι.
ΜΑΡΟΥΚΙΑΝ, Χ.
ΚΡΑΝΗΣ, Χ.
ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ερευνών στην περιοχή της Λοκρίδας (Στερεά Ελλάς) αναφορικά με τη σχε'ση των νεοτεκτονικών δομών και της ανταπόκρισης του υδρογραφικού δικτύου στη συνεχιζόμενη νεοτεκτονική παραμόρφωση. Διαπιστώνεται ότι το υδρογραφικό δίκτυο είναι σε μεγάλο βαθμό τεκτονικά ελεγχόμενο, και μάλιστα γίνεται φανερό ότι οι μεγαλύτερης τάξης νεοτεκτονικές δομε'ς επηρεάζουν μεγαλύτερης τάξης κλάδους του υδρογραφικού δικτύου. Η χαρτογράφηση και η γεωμετρική και κινηματική ανάλυση των νεοτεκτονικών δομών σε συνδυασμό με τις μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις επί του υδρογραφικού δικτύου καθιστούν δυνατό να προσδιοριστεί το πρότυπο παραμόρφωσης της περιοχής, το οποίο αντιστοιχεί σε παραμόρφωση στρέψης. (EL)
This paper presents the results of our research in the area of Lokris (Central Greece), regarding the relationship between the neotectonic structures and the response of the drainage network, which is found to be tectonically controlled to a great degree. Neotectonic mapping, geometrical and kinematic analysis, and morphotectonic investigation have shown that the local neotectonic grain is attributable to torsional deformation. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

ανθοειδές (EL)
υδρογραφικό δίκτυο (EL)
Λοκρίδα (EL)
Στερεά Ελλάδα (EL)
μορφοτεκτονική (EL)
νεοτεκτονική (EL)
διαπεριστροφή (EL)
transrotation (EN)
drainage network (EN)
Central Greece (EN)
flower structure (EN)
Lokris (EN)
neotectonics (EN)
morphotectonics (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2001-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 1 (2001): 9o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 175-182 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 34 No. 1 (2001): 9th International Conference of the Geological Society of Greece; 175-182 (EN)

Copyright (c) 2018 Η. ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Χ. ΚΡΑΝΗΣ, Χ. ΜΑΡΟΥΚΙΑΝ, Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.