Μορφονεοτεκτονική δομή του όρους Πάρνηθα Αττικής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Μορφονεοτεκτονική δομή του όρους Πάρνηθα Αττικής (EL)
The morphoneotectonic structure of Parnis Mt. (Attica, Greece) (EN)

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι.
ΣΙΔΕΡΗΣ, Χ.
ΧΑΤΟΥΠΗΣ, Θ.
ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η.

Η μορφονεοτεκτονικη μελέτη της Πάρνηθας δίνεται από τις επιφάνειες επιπέδωσης των ανθρακικών της ανωκρητιδικής επίκλυσης, και των νεογενών λιμναίων ιζημάτων, οι οποίες παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα απόλυτα υψόμετρα στη κεντροδυτική περιοχή του όρους, όπου και ο επιφανειακός υδροκρίτης Βοιωτικού Ασωπού και Γιαννούλα - Σαρανταπόταμου, με σταδιακή μείωση βόρεια προς τα ΒΒΔ και νότια προς νότο. Στην πρώτη εντύπωση μιας μεγα-αντικλινικής δομής ήρθε να προστεθεί αρχικά ο τεκτονικός ιστός των πλαστικών δομών των ιζημάτων της επίκλυσης, με τις ισοκλινείς και κλειστές πτυχές με διεύθυνση αξόνων Β-Ν έως ΒΑ-ΝΔ να βυθίζονται βόρεια της κεντρικής περιοχής (Σταυρός - Βουνό Φυλής) προς βορρά και νότια προς νότο, επηρεασμένες από μια νεότερη φάση με ανοιχτές πτυχές ΔΒΔ-ΑΝΑ. Η κατασκευή στη συνέχεια του υπεδαφικού χάρτη της Άνω Κρητιδικής επίκλυσης (ασυμφωνίας που λειτουργεί ως κατεξοχήν επιφάνεια τεκτονικής αποκόλλησης), τεκμηρίωσε την παρουσία της μεταλπικής μεγα-αντικλινικής δομής διεύθυνσης ΔΒΔ-ΑΝΑ, η οποία σε συνδυασμό με τις επιμέρους περιστρέψεις των μικροτεμαχών γύρω από οριζόντιο άξονα παράλληλης διεύθυνσης (MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, Ι. 2000), πιστοποιεί τη σύνθετη ενεργή νεοτεκτονική δομή της Πάρνηθας. (EL)
The morphoneotectonic study of the Parais' mountain showed that the higher planation surfaces lay at the central area of the eastern Parais, while the rest of them lay lower towards the north, south and west, giving the impression of a mega-anticlinic structure, in accordance to the east-west trending water divide of the mountain. In addition, the open folds of the L. Cretaceous carbonates with axes trending E-W, appear to have folded the older isoclinal or closed folds whose axes plunge northwards or southwards respectively. The contour-map of the contact between the L. Cretaceous carbonates and the underlying formations (originally an unconformity, but now only observed as a thrust surface) reveals that this contact is curved in a mega-anticline shape, with an axis trending approximately E-W, and plunging westwards. Thus, we conclude that Parais Mt. is a complicated morphoneotectonic structure due to a long term active brittle-ductile deformation, expressed as a mega-anticline of an E-W axis with active fault zones with respective strike. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Πάρνηθα (EL)
μορφονεοτεκτονικη (EL)
ρηξιτεμάχη (EL)
πλαστική (EL)
περιστροφή (EL)
ανωκρητιδική επίκλυση (EL)
υπεδαφικός χάρτης (EL)
παραμόρφωση (EL)
νεοτεκτονική (EL)
strike contour map (EN)
fault-blocks (EN)
ductile deformation (EN)
Parais (EN)
rotation (EN)
Late Cretaceous transgression (EN)
morphoneotectonic (EN)
neotectonic (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2001-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 1 (2001): 9o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 183-190 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 34 No. 1 (2001): 9th International Conference of the Geological Society of Greece; 183-190 (EN)

Copyright (c) 2018 Η. ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Χ. ΣΙΔΕΡΗΣ, Θ. ΧΑΤΟΥΠΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.