Μια νέα εμφάνιση κρητιδικών εχίνων στην περιοχή Παλαιοκάστρου Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Μια νέα εμφάνιση κρητιδικών εχίνων στην περιοχή Παλαιοκάστρου Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας (EL)
A new evidence of cretaceous echinoids at the region Paleokastro of Stylis area (Fthiotida district) (EN)

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Β.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Ν.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ, Α.

Η πανίδα των Εχινοειδών (114 άτομα) του Αν Κρητιδικοΰ στην περιοχή Παλαιοκάστρου Φθιώτιδας, που αντιπροσωπεύεται κύρια από είδη του γένους Echinocorys(72%), και σε μικρότερο ποσοστό από είδη των γενών Micraster (%%), Galeaster(\%) και Coraster{ 19%), αναφέρεται για πρώτη φορά στον Ελλαδικό χώρο. Πρόκειται για οικολογική φωλιά του γένους Echinocorys. Προσδιορίστηκαν 17 είδη Εχινοειδών τα οποία κατανέμονται 13 στο γένος Echinocorys ( Ε. conoideus, Ε. gravesi, Ε. humilis, Ε. lamberti, E. marginatus, Ε. obliquus, Ε. ovatus, Ε. pyramidatus, Ε. rectus, E. sulcatus, E. turrìtus, Ε. vulgaris, Ε. zejszneri), 1 στο γένος Micraster (Μ. coranguinum), 1 στο γένος Galeaster (G. cf. bertrandi) και 2 στο γένος Coraster (G sphaericus, C. frechi). Συνοδός πανίδα το Σκληρακτίνιο Caryophyllia sp. και το Ναυτιλοειδές Eutrephoceras dekayi. (EL)
The rich Fauna of Echinoids (114 individuals) coming from the region Paleokastro Fthiotida has been found for the first time in Greece. The most part of the Echinoids studied, belongs to the genus Echinocorys{12%), and in minor quantity to the genus Micraster(8%), Galeaster(l%) and Coraster(19%). 17 species has been indentidied which have been distributed 13 to the genus Echinocorys ( E. conoideus, E. gravesi, E. humilis, E. lamberti, E. marginatus, E. obliquus, E. ovatus, E. pyramidatus, E. rectus, E. sulcatus, E. turritus, E. vulgaris, E. zejszneri), 1 to the genus Micraster (M. coranguinum), 1 to the genus Galeaster (G. cf. bertrandi) and 2 to the genus Coraster (C. sphaericus, C. frechi). The accompagnied fauna is consisting of one Scleractinian (Caryophyllia sp.) and one Nautiloid (Eutrephoceras dekayi (MORTON)). The stratigraphical distributions of the studied fauna allow us to accept that the cretaceous layers with the Echinoid Fauna belong to the Upper Maestrichtian age. The studied fauna, with his monotonous character, is an ecological niche of the genus Echinocorys living in almost littoral waters. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Κρητιδικά Εχινοειδή (EL)
Ναυτιλοειδή(Eutrephoceras) (EL)
Παλαιόκαστρο (EL)
Κεντρική Ελλάδα (Φθιώτιδα) (EL)
Στυλίδα (EL)
Paleokastro (EN)
Stylida (EN)
Central Greece (Fthiotida) (EN)
Nautiloidea (Eutrephoceras) (EN)
Cretaceous Echinoids (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2018-08-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 2 (2001): 9o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 523-531 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 34 No. 2 (2001): 9th International Conference of the Geological Society of Greece; 523-531 (EN)

Copyright (c) 2018 Ν. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.