Παλαιοσεισμολογική μελέτη του ανατολικού κλάδου του ρήγματος της Ελίκης (Κορινθιακός)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Παλαιοσεισμολογική μελέτη του ανατολικού κλάδου του ρήγματος της Ελίκης (Κορινθιακός) (EL)
Paleoseismological investigation of the eastern "segment" of the Heliki fault, Gulf of Corinth, Greece (EN)

ΣΜΠΟΡΑΣ, Σ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Σ.
ΖΥΓΟΥΡΗ, Β.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, Γ. Α.
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Δ.
ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ, Ι.
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Λ.

Η παλαιοσεισμολογική ανάλυση μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την πρόσφατη σεισμική ιστορία του ρήγματος της Ελίκης, με γεωλογικά δεδομένα. Κατά μήκος του ανατολικού "τμήματος" (κλάδου) του ρήγματος πραγματοποιήθηκαν 5 εκσκαφε'ς (παλαιοσεισμολογικές τομές 8x5x2m). Τα τοιχώματα τους χαρτογραφήθηκαν σε κλίμακα 1:20 και αναλύθηκαν με λεπτομέρεια τεκτονοστρωματογραφικά ενώ χρονολογήθηκαν αντιπροσωπευτικά στρώματα με C . Ο Κερυνίτης ποταμός ο οποίος διασχίζει κάθετα το ρήγμα της Ελίκης από νότια προς βόρεια και εφοδιάζει με υλικό την αλλουβιακή πεδιάδα, η οποία βυθίζεται με ρυθμό 1.4 mm/gr, είχε διεύθυνση ροής από δυτικά προς τα ανατολικά, όπως προκύπτει από την μελέτη των ποτάμιων κροκαλοπαγών που βρέθηκαν θαμένα κάτω από τις κολλουβιακές αποθέσεις στις τομές. Με βάση την στρωματογραφική αλληλουχία και τις τεκτονικές (σεισμικές) μετατοπίσεις διακριτών οριζόντων βγήκαν συμπεράσματα για τρία τουλάχιστον σεισμικά γεγονότα νεότερα του μεγάλου σεισμού του 373π.Χ. και άλματα 0.93m, 1.37m και 0.44m. (EL)
Paleoseismological analysis based on geological data enable us to understand the recent seismic history of the Eliki fault. Along the eastern "segment (or strand)" scarp 5 trenches have been excavated (8x5x2m), their walls were mapped in scale 1:20 and further analyzed by precise tectono-stratigraphic methodology. The Kerynitis river, which crosses the Eliki fault from S to Ν and supplies the alluvial plain, has subsided at a rate of 1.4 mm/ yr. The river was running from west to east, resulting the fluvial conglomerates in the trenches, which have buried under the colluvial sediments. Based on colluvium stratigraphy, displacement of distinct horizons, deposition of sedimentary layers and C14 dating, faulting events have been identified affecting unconsolidated sediments in the trench. The penultimate 373 BC event and the two younger events with a throw of 0.93 m and 1.37 m respectively, the third event, with a throw of 0.44 m, suggest a variable seismic history. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Active fault (EN)
Heliki (EN)
Corinthian Gulf (EN)
Paleoseismology (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2001-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 1 (2001): 9o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 199-205 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 34 No. 1 (2001): 9th International Conference of the Geological Society of Greece; 199-205 (EN)

Copyright (c) 2018 Σ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Ι. ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ, Λ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Γ. Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, Β. ΖΥΓΟΥΡΗ, Σ. ΣΜΠΟΡΑΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.