Ωτόλιθοι από το κατώτερο Πλειόκαινο της τομής Πρασσιών (Ρέθυμνο, Κρήτη). Συστηματική παλαιοοικολογία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Ωτόλιθοι από το κατώτερο Πλειόκαινο της τομής Πρασσιών (Ρέθυμνο, Κρήτη). Συστηματική παλαιοοικολογία (EL)
Otoliths from the lower Pliocene of the section Prassies (Rethymnon, ΝW - Crete). Systematics - Paleoecology (EN)

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ, Α.
ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ, Γρ.

Στην εργασία αυτή μελετώνται οι ωτόλιθοι, που βρέθηκαν στους σχηματισμούς του Κ. Πλειόκαινου της περιοχής Κεφαλών της κοινότητας Πρασσιών Ρεθύμνου (Β.Δ - Κεντρική Κρήτη) 10 χλμ. από την πρωτεύουσα του νομού. Τα δείγματα πάρθηκαν από νεογενή ιζήματα, η ανάπτυξη των οποίων γίνεται κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου Ρεθύμνου-Αμαρίου τουλάχιστον μέχρι το χωριό Πρασσιές. Οι μελετηθέντες απολιθωμένοι ωτόλιθοι ανήκουν στις τάξεις: 1. Iniomi (Myctophiformes).Diaphus splendidus (PROCHAZKA 1893), Diaphus sp., Diaphus holti TANING, 1918, Diaphus kokeni (PROCHAZKA 1893), Ceratoscopelus madarensis (LOWE 1839), Myctophidarum edwardsi (SAUVAGE 1873), 2. Anacanthini (Gadiformes): Bregmaceros albyi (SAUVAGE 1880), Macrurus novus BASSOLI, 3. Percomorphi (Perciformes): Gobius vicinalis KOKEN., Gobius sp. Οι μελετηθέντες ωτόλιθοι, που αναφέρονατι για πρώτη φορά στον Ελλαδικό χώρο, δίνουν σημαντικά συμπεράσματα για τη βιογεωγραφία και την παλαιογεωγραφία και συμβάλλουν στις γνώσεις μας για την απολιθωμένη αυτή ομάδα (EL)
This paper concerns the study of Otoliths coming from the sediments of the L. Pliocene of the region Kefales of the community Prassies at the northern part of Rethymnon (NW- Central Crete), 10 km from it and the places of sampling are along the road Rethymnon- Amari to the village Prassies. These sediments are yellowish with a visible inclination and sedimentary structures overlying in unconformity on the alpic substrate. The sediments of the studied area consist of Miocene, Plio-Pleistocene and Holocene formations. Holocene appears with littoral deposits (sand, gravels and alluvian deposits) 20 m. The Plio - Pleistocene formations –marine deposits- consisting of brawn marls without fossils (upper members), of marls with macrofossils (intermediate members) and white marls and clays with Algae and Pectinidae, Ostreidae, some Gastropods and Echinoids (lower members). Total height 150 m. The Miocene has a total thickness of 200 m. The studied Otoliths belong to the orders: 1. Iniomi (Myctophiformes): Diaphus splendidus (PROCHAZKA 1893), Diaphus sp., Diaphus holti TANING, 1918, Diaphus kokeni (PROCHAZKA 1893), Ceratoskopelus madarensis (LOWE 1839), Myctophidarum edwardsi (SAUVAGE 1873), 2. Anacanthini (Gadiformes): Bregmaceros albyi (SAUVAGE 1880), Macrurus novus BASSOLI, 3. Percomorphi (Perciformes): Gobius vicinalis KOKEN., Gobius sp. The studied Otoliths, mentioned for the first time in Greece, give important results on the biogeography and paleogeography and contribute to our knowledge about this fossilized group. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Ωτόλιθοι (Τελεόστεοι Ιχθύες) (EL)
Κεφάλες Πρασσιών (EL)
Ρέθυμνον (EL)
Κ. Πλειόκαινο (EL)
ΒΔ- Κεντρική Κρήτη (EL)
L. Pliocene (EN)
Ν W - Central Crete (EN)
Otoliths (Teleostei Fishes) (EN)
Rethymnon (EN)
Kefales (Prassies) (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2018-08-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 2 (2001): 9o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 577-584 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 34 No. 2 (2001): 9th International Conference of the Geological Society of Greece; 577-584 (EN)

Copyright (c) 2018 Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ, Γ. ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.