Νέα παλαιοντολογικά και στρωματογραφικά δεδομένα επί της ανωκρητιδικής επίκλυσης στην ζώνη Ανατολικής Ελλάδας (Μαρμέϊκο, Πτώον Όρος, Βορειοανατολική Βοιωτία)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Νέα παλαιοντολογικά και στρωματογραφικά δεδομένα επί της ανωκρητιδικής επίκλυσης στην ζώνη Ανατολικής Ελλάδας (Μαρμέϊκο, Πτώον Όρος, Βορειοανατολική Βοιωτία) (EL)
New paleontological and stratigraphical data on the upper - cretaceous transgression of the Pelagonian zone s.l. (Marmeiko, Ptoon Mt. NE Beotia) (EN)

ΜΕΡΜΙΓΚΗ, Α.
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ - ΛΕΚΚΑ, Α.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ, Α.

Στην εργασία μελετάται μια επικλυσιγενής σειρά πάνω σε ανωιουρασικούς ωολιθικούς ασβεστόλιθους της υποπελαγονικής ζώνης και λατεριτικών αποθέσεων προερχόμενων από εξαλλοίωση οφιολίθων που πληρούν καρστικά έγκοιλα των εν λόγω ασβεστόλιθων, στην ΒΑ Βοιωτία (Σχ.1). Προσδιορίζεται η περιεχόμενη πανίδα η οποία συνίσταται από Ρουδιστές, Σκληρακτίνια, Ποροφόρα και Τρηματοφόρα τα οποία προσδίδουν στην επικλυσιγενη ακολουθία ηλικία Σαντονίου. Το αποτέλεσμα αυτό, επιβεβαιώνει τη διαχρονικότητα του φαινομένου της ανωκρητιδικής επίκλυσης στην πελαγονική πλατφόρμα s.l. (EL)
This paper concerns the study of a transgressive series, which overlies the upperjurassic oolitic limestones of subpelagonian zone, as well as the lateritic deposits, resulting from the alteration of the ophiolitic and fill the karstic cavities of the above mentioned limestones in NE Beotia (Fig.l). The purpose of this study is to• elucidate the age of the transgression, that occurred on the Jurassic limestones of the pelagonian platform at this region.• Discuss about the observed diachronism of the Late Cretaceous transgression on the Pelagonian platform.It is based on the study of micro- and macrofauna occurred in a section we describe in the "Marmeiko" area, on the Ptoon mountain. NOETH (1931) was the first who defined as Upper Turonian the age of the transgressive series, based on the study of Rudists. Later, BIGNOT & GUERNET (1968) studied the microfauna and attributed an age of lower Senonian. STEUBER (1993) based on the study of Hippuritidae, defined as Turonian and later (1995) as Turonian - Coniacian the age of the transgessive series. The basal part of the series consists of marls and marly limestones alternations. An abundant micro and macrofauna is found in this part of the section, as well as the first Rudist biostrome. In the middle part of the section 2 Rudist biostroms alternate with bioclastic limestones, containing abundant microfauna. In the upper part marls alternate with cherty limestones. The determinated micro- and macrofauna (Fig. 1), precises the age of the transgressive series as Santonian. This result confirms the diachronism of the transgressive phenomenon on the Pelagonian Upper- Jurassic limestones and the overthrusted ophiolites (AUBOUIN et al. 1960, BRUNN et al. 1972, KALLERGIS & ALBANTAKIS 1970, MAVRIDIS et al. 1979, NOETH 1931, BIGNOT & GUERNET 1968, CLEMENT & FERRIERE 1973, BIGNOT et al. 1973, STEUBER 1993, 1995, SKARPELIS & ZAMBETAKIS – LEKKAS 1998) (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Ρουδιστές (EL)
Πτώον όρος (EL)
Επίκλυση (EL)
Σκληρακτίνια (EL)
Ποροφόρα (EL)
Τρηματοφόρα (EL)
Μαρμέικο (EL)
Βιοστρωματογραφία (EL)
Πελαγονική ζώνη s.l. (EL)
Β. Βοιωτία (EL)
Northern Beotia (EN)
Pelagonian platform s.l. (EN)
Rudists (EN)
Porifera (EN)
Transgression (EN)
Foraminifera (EN)
Ptoon (EN)
Marmeiko (EN)
Scleractinians (EN)
Biostratigraphy (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2018-08-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 2 (2001): 9o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 585-591 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 34 No. 2 (2001): 9th International Conference of the Geological Society of Greece; 585-591 (EN)

Copyright (c) 2018 Α. ΜΕΡΜΙΓΚΗ, Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ, Α. ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ - ΛΕΚΚΑ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.