Η συμβολή των οικοζωνών στην οικοστρωματογραφία. Παράδειγμα η πλειο-πλειοστοκαινική λεκάνη Μαγούλας-Καράτουλας (Ηλεία, ΒΑ Πελοπόννησος)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Η συμβολή των οικοζωνών στην οικοστρωματογραφία. Παράδειγμα η πλειο-πλειοστοκαινική λεκάνη Μαγούλας-Καράτουλας (Ηλεία, ΒΑ Πελοπόννησος) (EL)
The contribution of the ecozones to the ecostratigraphy. As an example the Plio - Pleistocene basin of Magoula- Karatoulas (Ilia, NE Peloponnesos) (EN)

DRAGASTAN, Ο.
ΣΙΝΕΚΟΓΛΟΥ, Α.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ, Α.

Στην εργασία αυτή επισημαίνεται η συμβολή των οικοζωνών στην οικοστρωματογραφία και προτείνονται 15 οικοζώνες για τη λεκάνη Μαγούλας- Καράτουλα, που προέκυψαν απο τη μελε'τη των συγκεντρώσεων των απολιθωμάτων σε μιά σειρά γεωτρήσεων στα Πλειο- Πλειστοκαινικά ιζήματα της (ΜΙ, Μ2, Μ3, Μ4, Μ6, MIO), που πραγματοποιήθηκαν από το Ι.Γ.Μ.Ε. (EL)
In this paper is marked the contribution of the Ecozones to the Ecostratigraphy. As an example we use the drillings (Ml, M2, M3, M4, M6, MIO) coming from the Plio- Pleistocene basin of the Magoula- Karatoulas (Pyrgos, Peloponnesus). Based on the detailed stratigraphical and paleoecological studies of the postalpine sediments (VAGIAS et al. 1995) of the formation of Vounargo (HAGEMAN 1977,1979 & ΚΑΜΠΕΡΗΣ 1987) we attempt to define 15 ecozones, as it is understood the layer or the whole of the layers, which is characterized by an association of fossils (at the level of species, genus or family). The Ecozone reflects the evolution of a sedimentary basin from the bathymetrical point of view as well as the transgressions and the regressions. The Ecozones are often related with the curve of the change of the sea level. The transgression is characterized by the rich fossil associations (species and individuals), while the regression is characterized by a diminution of species and individuals. There are also 11 white spots, which can not be enclosed in Ecozones. They are observed in the drillings M2, M3, M4, M6 and MIO. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Οικοζώνες (EL)
Πλειο- Πλειστόκαινο (EL)
λευκά διαστήματα (EL)
Ηλεία (EL)
Πελοπόννησος (EL)
λεκάνη Μαγούλας- Καράτουλα (EL)
white spots (EN)
basin Magoula- Karatoulas (EN)
Peloponnissos (EN)
Ecozones (EN)
Ilia (EN)
Plio-pleistocene (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2018-08-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 2 (2001): 9o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 593-601 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 34 No. 2 (2001): 9th International Conference of the Geological Society of Greece; 593-601 (EN)

Copyright (c) 2018 Α. ΣΙΝΕΚΟΓΛΟΥ, Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ, Ο. DRAGASTAN (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.