Η παρουσία θαλάσσιων πλειοκαινικών ιζημάτων στην Μεσοελληνι- κή Αύλακα (Όχθες Πραμορίτσα, Γρεβενά)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Η παρουσία θαλάσσιων πλειοκαινικών ιζημάτων στην Μεσοελληνι- κή Αύλακα (Όχθες Πραμορίτσα, Γρεβενά) (EL)
The presence of marin Pliocene sendiments in the Mesohellenic Trough (Pramoritsa banks, Grevena, Greece) (EN)

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α.
ΜΙΡΚΟΥ, Μ. Ρ.
ΣΑΡΟΓΛΟΥ, Χ.
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι.
ΜΩΡΑΪΤΗ, Ε.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ, Α.

Η λεπτομερής λιθοστρωματογραφική μελε'τη των μεταλπικών αποθέσεων στις όχθες του ποταμού Πραμορίτσα - παραπόταμου του Αλιάκμονα βόρεια των Γρεβενών, έδειξε ότι οι θαλάσσιες αποθέσεις των μολασσικών σχηματισμών δεν σταματούν στο Ανώτερο Μειόκαινο, αλλά συνεχίζουν τουλάχιστον και στο Κάτω Πλειόκαινο. Συστηματική δειγματοληψία έδωσε πλήθος πελαγικών και βενθονικών απολιθωμάτων (Bulimina exilis, Bulimina costata, Neogloboquadrina acostaensis, Globigerinella pseudobesa, Globoquadrina venezuelana, Neoeponides schreibersii, Pulleniatina obliquiloculata, Dorothea gibbosa) και ναννοαπολιθωμάτων (Amaurolithus délicates, Discoaster quinqueramus (Βιοζώνη NNllb) και Ceratolithus rugosus (Βιοζώνη NN13), (MARTINI, 1971 and OKADA & BUKRY, 1980), τα οποία αποδεικνύουν ότι η θαλάσσια φάση συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι και το Κάτω Πλειόκαινο και ότι το περιβάλλον απόθεσης των ιζημάτων αυτών ήταν παράκτιο με ζεστά νερά. Τέλος, περιγράφονται ορισμένα γνωρίσματα των πλειοκαινικών ιζημάτων με βάση μακρό- και μικροσκοπικές παρατηρήσεις. (EL)
Detailed lithostratigraphic study of the postalpine deposits that build Pramoritsa river banks - tributary of Aliakmonas river- north of Grevena (Greece), showed that the marine molassic deposition did not cease in the Upper Miocene but continued in the Lower Pliocene, too. Systematic sampling revealed abundant pelagic and benthic fossils, the presence of which {Bulimina exilis, Bulimina costata, Neogloboquadrina acostaensis, Globigerinella pseudobesa, Globoquadrina venezuelana, Neoeponides schreibersii, Pulleniatina obliquiloculata, Dorothia gibbosa) proves that marine facies went on, at least, until the Lower Pliocene and that the depositional environment was characterized as coastal with warm waters. According to the Nannoplankton flora correlated with standard nannoplankton -zones-subzones NNllb Amaurolithus delicatus, Discoaster quinqueramus) and NN13 (Ceratolithus rugosus) of MARTINI, 1971 and OKADA & BUKRY, 1980 during the Late Miocene -Early Pliocene. Besides, some characteristics of the Pliocene sediments are described, based on macro- and microscopic observations. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Κατώτερο Πλειόκαινο (EL)
Γρεβενά (EL)
βενθονικά και πλαγκτονικά Τρηματοφόρα (EL)
ΒΔ Ελλάδα (EL)
ναννοαπολιθώματα (EL)
ΝW Greece (EN)
Lower Pliocene (EN)
Grevena (EN)
benthic and planktonic Foraminifera (EN)
nannofossils (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2018-08-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 2 (2001): 9o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 603-612 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 34 No. 2 (2001): 9th International Conference of the Geological Society of Greece; 603-612 (EN)

Copyright (c) 2018 Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ, Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ, Μ. Ρ. ΜΙΡΚΟΥ, Χ. ΣΑΡΟΓΛΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.