Ενδείξεις υπερ-υψηλής πίεσης μεταμόρφωσης αμφιβολιτικών ξενόλιθων εντός του γρανίτη της Αρναίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Ενδείξεις υπερ-υψηλής πίεσης μεταμόρφωσης αμφιβολιτικών ξενόλιθων εντός του γρανίτη της Αρναίας (EL)
Indications for ultra-high pressure metamorphism of amphibolite xenolith in the Arnea granite (EN)

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Ν.
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ, Σ.

Στην περιοχή της Μαραθουσας μελετήθηκε αμφιβολιτικός ξενόλιθος μέσα στον γρανίτη της Αρναίας, στα όρια του με την Σερβο-Μακεδονική μάζα. Εντός του αμφιβολίτη, αλλά και εντός της ζώνης επαφής με τον γρανίτη, ανευρέθησαν τετραεδρικές και οκταεδρικές μορφές "γραφιτιωμένων διαμαντιών". Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι ο πρωτόλιθος του αμφιβολίτη (εκλογίτης;) μεταμορφώθηκε σε συνθήκες υπέρ υψηλών πιέσεων, πιθανόν στο Άνω Παλαιοζωοκό. Κατά τη διάρκεια του Τριαδικού ο εκλογίτης (;) μεταμορφώνεται ανάδρομα σε αμφιβολίτη, σε πίεση 15 kb και θερμοκρασία 670 °C περίπου. Ο αμφιβολίτης εγκλωβίζεται κατά την άνοδο του γρανίτη της Αρναίας υφιστάμενος ανάδρομη μεταμόρφωση στην πρασινοσχιστολιθική φάση, η οποία συμπίπτει με τη μεταμόρφωση του γρανίτη, σε Ρ-Τ συνθήκες των 8,4 ± 1,2 kb και 380 ± 34 °C αντίστοιχα (EL)
In this paper an amphibolite rock presented as xenolith into the Arnea granite close to Marathousa village has been examined. In particular, the xenolith is exposed into the aplitic granite portion of the Arnea granite at its contact with the Serbomacedonian massif. Microscopic studies and chemical analyses carried out in samples from the amphibolite xenolith and its contact zone with the aplitic granite has indicated the existence of tetrahedral and octahedral forms of "graphitized diamonds". This denotes that the amphibolite xenolith is the retrograde metamorphic rock of a previously, possibly eclogite rock, which the later was metamorphosed at least under ultra-high pressure metamorphic conditions. Mineral parageneses of the xenolith, as well as the use of the geobarothermometric methods have shown that the xenolith has been subjected to at least three metamorphic events. The first was attributed to a ultra-high pressure of at least 30-35kb, the second to a P-T conditions corresponding to 15kb and about 670 °C and the latest to 8.4 ± 1,2 kb and 380 ± 34 °C. The latest greenschist metamorphic event is the only metamorphic one imprinted in the Arnea granite. Taking account the latest dating of the Arnea granite crystallization age in Late Triassic (215 ± 1,8 Ma), we suggest that the examined xenolith was probably a part of a sedimentary crustal rock that metamorphosed to ultra-high pressure conditions associated with a deep subduction zone in the Late Paleozoic times. During Triassic it was retrograde metamorphosed to the amphibolitic metamorphic phase probably associated with a general uplifting of the area and finally it ascended as xenolith along with the Arnea granite to more shallow depths where they both subjected to the greenschist metamorphic event. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Τριαδικ (EL)
Υπέρ-υψηλή πίεση μεταμόρφωσης (EL)
Αρναία (EL)
Γεωτεκτονική εξέλιξη (EL)
Αμφιβολίτης (EL)
Νόριο (EL)
Γρανίτης (EL)
Εκλογίτης (EL)
Γραφιτιωμένο διαμάντι (EL)
Arnea (EN)
Triassic (EN)
Eclogite (EN)
Geotectonic Evolution (EN)
Amphibolite (EN)
UHP metamorphism (EN)
Norian (EN)
Graphitized Diamond (EN)
Granite (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2001-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 3 (2001): 9o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 893-900 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 34 No. 3 (2001): 9th International Conference of the Geological Society of Greece; 893-900 (EN)

Copyright (c) 2018 Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Σ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.