Περιβαλλοντική γεωλογία: κλάδος των γεωπιστημών ή όρος της αγοράς;

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Περιβαλλοντική γεωλογία: κλάδος των γεωπιστημών ή όρος της αγοράς; (EL)
Environmental geology: Branch of geosciences or a marketing term? (EN)

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Α.

OL γεωλογικές επιστήμες εξ ορισμού ασχολούνται με το φυσικό περιβάλλον και μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ορθολογιστική διαχείριση του. Η Περιβαλλοντική Γεωλογία είναι κλάδος που δημιουργήθηκε για την προσέλκυση φοιτητών και τη διατήρηση των Γεωλογικών Τμημάτων στα Πανεπιστήμια, κύρια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθώς και για τις ανάγκες της αγοράς στην πώληση γεωεπιστημονικής τεχνογνωσίας για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ο ορισμός, που δίνεται για την Περιβαλλοντική Γεωλογία δείχνει, ότι ο γεωλόγος περιβάλλοντος πρέπει να έχει εξειδικευμένες γνώσεις στην τεχνική γεωλογία, οικονομική γεωλογία, υδρογεωλογία, γεωχημεία, γεωφυσική κ.λπ., δηλ. πρέπει να είναι ο «υπέρ-γεωλόγος», κάτι που είναι πρακτικά αδύνατο τη σημερινή εποχή. (EL)
Environmental Geology is considered to have been coined for the environmental sensitive market. It originated in the United States in the late 1960's to attract students to save the closure of University Geology Departments. After almost thirty years there are still questions about its viability as a stand alone branch of geological sciences, since by definition it encompasses all the specialised branches of engineering geology, economic geology, structural geology, hydrogeology, geochemistry, geophysics, etc. The environmental geologist must, therefore, be a "super geologist", which is an impossibility by present day standards. University curricula in Environmental Geology still teach the basic geological subjects of geology degrees, since these serve as a strong foundation for courses in the environmental field. In the United States, students are required to take at least four elective courses in environmentally orientated earth science subjects during their first degree. Whereas in the United Kingdom a Master of Science course in environmental subjects is recommended as a follow-up to the first degree in Environmental Geology, again a misnomer for the degree in pure Geology. It is quite apparent that Universities jumped on the bandwagon of the environmental market, without serious thought into what they were embarking. They created a non-existent market orientated branch of geological sciences, Environmental Geology, and they subsequently realised that it is impossible to produce the "super student" and the "super geologist", for this is what is in fact demanded. It is strongly believed, that specialists in the different branches of geological sciences, because of their in depth study of the natural geological environment and its processes, have considerable knowledge and expertise to be applied in the solution of environmental problems. This must, therefore, be advertised by both Universities and State Geological Surveys, for advertising is a more powerful tool of getting the message across to the public and to policy-makers, rather than by making up new branches of science with no content. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Περιβαλλοντική γεωλογία (EL)
γεωλογική πληροφόρηση (EL)
περιβάλλον (EL)
geological information (EN)
environment (EN)
Environmental Geology (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2001-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 3 (2001): 9o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 1101-1106 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 34 No. 3 (2001): 9th International Conference of the Geological Society of Greece; 1101-1106 (EN)

Copyright (c) 2018 Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.