Συμβολή των ορυκτολογικών κοκκομετρικών και γεωχημικώ χαρακτηριστικών δελταϊκών αποθέσεων στη συγκέντρωση 137Cs στο ίζημα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Συμβολή των ορυκτολογικών κοκκομετρικών και γεωχημικώ χαρακτηριστικών δελταϊκών αποθέσεων στη συγκέντρωση 137Cs στο ίζημα (EL)
Contribution of mineralogical sedimentological and geochemical characteristics of deltaic deposits in the 137Cs sediment concetration (EN)

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Ι.

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μία ανασκόπηση των παραγόντων που επιδρούν στην προσρόφηση του 137Cs στα ιζήματα. Διερευνάται η συσχέτιση της προσρόφησης του 137 Cs με τα ορυκτολογικά, κοκκομετρικά και γεωχημικά χαρακτηριστικά των ιζημάτων. Επιπλέον παρουσιάζονται νέα στοιχεία για τη διακύμανση της ενεργότητας του ραδιονουκλιδίου σε σχέση με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, όπως αυτά προκύπτουν από τη μελέτη των δελταικών αποθέσεων του ποταμού Άραχθου (Αμβρακικός κόλπος). Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι η ισχυρή συσχέτιση της συγκέντρωσης του 137Cs με τη λεπτόκοκκη φάση του ιζήματος, καθώς και με το ποσοστό του ιλλίτη. Η φθίνουσα σειρά συσχέτισης του 137Cs με τα ποσοστά των ορυκτοχημικών φάσεων των ιζημάτων είναι: ιλλίτης, σμεκτίτης, καολινίτης + χλωρίτης, Fe, οργανικός άνθρακας, Μn. (EL)
This parer provides a review of the factors governing 137Cs sorption in sediments. We have specially focused in the correlation between sorption and the sedimentological mineralogical and geochemical characteristics of the sediments. Literature conclusions in experimental as well as field studies on 137Cs sorption is that 137Cs is strongly correlated with the < 20μηι fraction of the sediment as well as illite content. Other clay minerals such as smectite, kaolinite and chlorite sorb 137Cs in a lesser degree. Furthermore organic material and Fe-Mn hydroxides, act like sorptive surfaces. Our data on 137Cs activity variation based on field studies from deltaic deposits (Arachthos delta, Amvrakikos gulf, Greece)is also discussed. The results of this studies confirm the above mentioned, since 137Cs activity is strongly correlated with the clay fraction and the illite content,while a lesser correlation is indicated for total organic carbon Fe and Mn content of the sediments. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

δέλτα Άραχθου (EL)
όρμος Κοπραίνης (EL)
Αμβρακικός κόλπος (EL)
αργιλικά ορυκτά (EL)
137Cs (EL)
Greece (EN)
Amvrakikos gulf (EN)
clay minerals (EN)
Copraina bay (EN)
137Cs (EN)
Arachthos delta (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2001-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 3 (2001): 9o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 1107-1114 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 34 No. 3 (2001): 9th International Conference of the Geological Society of Greece; 1107-1114 (EN)

Copyright (c) 2018 Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.