Περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία των μαργαϊκών ενστρώσεων της λιγνιτοφόρου λεκάνης Πτολεμαϊδας-Αμύνταιου, Δ. Μακεδονία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία των μαργαϊκών ενστρώσεων της λιγνιτοφόρου λεκάνης Πτολεμαϊδας-Αμύνταιου, Δ. Μακεδονία (EL)
Trace element contents in marls of the Ptolemais - Amynteon lignite basin, Western Macedonia, Greece (EN)

ΚΑΣΩΛΗ-ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ, Α.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α.
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, Α.
ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ, Χ.

Από τα ενεργά ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Πτολεμαίδας-Αμυνταίου ελήφθησαν 65 δείγματα μάργας Πλειοκαινικής ηλικίας, τα οποία αναλύθηκαν με τις μεθόδους ΙΝΑΑ και ICP-OES, για να προσδιορισθεί η περιεκτικότητα αυτών σε 39 ιχνοστοιχεία. Προσδιορίστηκε επίσης η περιεκτικότητα των δειγμάτων σε άνθρακα, θείο και η απώλεια πύρωσης. Η περιεκτικότητα των στοιχείων ανά ορυχείο, η μερική στατιστική επεξεργασία τους και η σύγκριση με την Παγκόσμια Ανώτατη Μέση Τιμή των κυριοτέρων πετρωμάτων του Φλοιού της γης (Π.Α.Μ.Τ.Φ), μας επιτρέπει να εξάγουμε, σε πρώτη φάση, χρήσιμα συμπεράσματα ως προς την οριζόντια και κατακόρυφη κατανομή των ιχνοστοιχείων μέσα στις μάργες του λιγνιτικού κοιτάσματος της Νεογενούς λεκάνης. Επίσης χρήσιμα συμπεράσματα προκύπτουν σε ότι αφορά τη συμπεριφορά των ιχνοστοιχείων των μαργάίκών ενστρώσεων κατά τα διάφορα στάδια της εκμετάλλευσης, της καύσης και άλλων χρήσεων. (EL)
Sixty-five marl samples were collected from the outcrops of six active and one abandoned mine of Ptolemais-Amynteon Lignite Center, Northern Greece. Core samples were also collected from the West Field, a Neogene lignite deposit located at the same area. The concentrations of 39 trace elements were determined using Instrumental Neutron Activation analysis (INAA) and Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES). Carbon and sulfur contents and the loss on ignition of the samples were also determined. The classification of the trace elements concentrations in each mine and their statistical processing allows determining the horizontal and vertical distribution in the coal deposits and in the entire basin. Regarding the vertical distribution of elements and geochemical groups, significant variations of the concentrations in both the different marl seams and the upper, intermediate and lower lignite seams were determined. The mining, processing, transportation, storage and utilization of marls release, among others, some amounts of trace elements into the environment. However, the low concentrations of all trace elements, except Pb in the South field, compared to the upper mean values of world rocks Crust (W.C-U.M.V) (enrichement factor <0.8) is of great environmental concern and prove the non hazardous role of the marl during mining, beneficiation and usage. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

ιχνοστοιχεία μαργών (EL)
λιγνιτοφόρος σειρά (EL)
λεκάνη Πτολεμαίδας (EL)
Δ. Μακεδονία (EL)
trace elements in marls (EN)
Western Macedonia (EN)
lignite-bearing sequence (EN)
Ptolemais basin (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2001-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 3 (2001): 9o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 1115-1122 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 34 No. 3 (2001): 9th International Conference of the Geological Society of Greece; 1115-1122 (EN)

Copyright (c) 2018 Χ. ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ, Α. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΦΙΛΙΠΠΙΑΗΣ, Α. ΚΑΣΩΛΗ-ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.