Η γεωλογία στην Α'Βάθμια Εκπαίδευση. Δυνατότητες και προοπτικές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Η γεωλογία στην Α'Βάθμια Εκπαίδευση. Δυνατότητες και προοπτικές (EL)
Geology in primary education; Potential and perspectives (EN)

ΡΟΚΚΑ, Α. XP.

Οι παράγοντες που καθορίζουν ποια στοιχεία Γεωλογίας και πως διδάσκονται στα ελληνικά δημοτικά σχολεία δεν περιορίζονται μόνο στα αναλυτικά προγράμματα και στα εγχειρίδια. Οι περιορισμένες ώρες των μαθημάτων, στα οποία εμπεριέχονται, ο πενιχρός εξοπλισμός των σχολείων σε βιβλιοθήκες και εποπτικά μέσα, η ανεπάρκεια εξειδικευμένης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών του δημοτικού σχολείου, παίζουν σημαντικό ρόλο. Δίπλα σε αυτά ξεχωριστή θέση έχει η έλλειψη επεξεργασμένου προβληματισμού για τα ιδιαίτερα προβλήματα που θέτει η συνάντηση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.Στην εργασία αυτή, επιχειρείται αποτίμηση και παρουσίαση της Γεωλογικής ύλης των διδακτικών βιβλίων του δημοτικού σχολείου, όπωςαυτή αναπτύσσεται στο μάθημα της Γεωγραφίας Ε' και Στ' τάξης. Επί πλέον, παρουσιάζονται δυνατότητες και προοπτικές εμπλουτισμού τηςΓεωλογικής ύλης μέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια του μαθήματος «Μελέτη του Περιβάλλοντος», που διδάσκεται στις τέσσερις πρώτες τάξεις της Α'βάθμιας εκπαίδευσης και προτείνονται, ενδεικτικά, παραδείγματα ανάπτυξης και μεταβίβασης γεωλογικής γνώσης, στα πλαίσια των αρχώντης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εξυπηρετώντας, έτσι, και τους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος αυτού. (EL)
The factors which defined what Geological elements and how are being taught in Greek Elementary Schools are not only included in the National Curriculum Programs and in the Textbooks. The very few teaching hours of the subjects in which are included, the poor school-libraries and the absence of specialized training of the Primary schools teaching staff have an important role also. An additional role has the absence of modern thought for the specific problems of the Geological subject matter and the needs of educational process. This study deals with the evaluation and presentation of the Geological subject matter of the textbooks in Primary Education, as it is referred in Geography of the last two years in school. Also, the potentials and perspectives of enriching the Geological matter through the Textbooks "Study of the Environment", which are taught during the first four years of Primary schools are presented. Indicative examples on development and implementation of geological knowledge in practice are suggested, according the principles of Environmental Education, splendidly covering as well, the teaching and learning targets of this subject. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γεωεκπαίδευση στο κάρστ. (EL)
Μνημεία της φύσης (EL)
Απολιθωμένα δάση (EL)
γεώτοποι (EL)
Γεωδιατήρηση (EL)
«γεωλογική εκπαίδευση» (EL)
περιβαλλοντική εκπαίδευση (EL)
environmental education (EN)
natural monuments (EN)
education (EN)
Petrified forests (EN)
Geoconservation (EN)
karst (EN)
geotopes (EN)
geological education (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2018-08-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 2 (2001): 9o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 819-823 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 34 No. 2 (2001): 9th International Conference of the Geological Society of Greece; 819-823 (EN)

Copyright (c) 2018 Α. XP. ΡΟΚΚΑ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.