δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ (EL)
CONTENTS (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, Ελληνική Γεωλογική Εταιρία

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)
No abstract (available). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Ελληνική γλώσσα

2020-12-11


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 38 (2005): τομ.ΧΧΧVIII 1η Επιστημονική Συνεδρία της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος της Ε.Γ.Ε. (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 38 (2005): vol.XXXVIII (EN)

Copyright (c) 2018 Ελληνική Γεωλογική Εταιρία Ελληνική Γεωλογική Εταιρία (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.