Γεωμορφολογική εξέλιξη του λεκανοπεδίου των Αθηνών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Γεωμορφολογική εξέλιξη του λεκανοπεδίου των Αθηνών (EL)
GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE BASIN OF ATHENS (EN)

ΚΟΤΑΜΠΑΣΗ, Χ.
ΣΚΕΝΤΟΣ, Α.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.

Η συγκεκριμένη έρευνα στηρίζεται στη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση γεωγραφικών, γεωλογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων της περιοχής του Λεκανοπεδίου των Αθηνών με σκοπό την κατασκευή ενός γεωμορφολογικού χάρτη της συγκεκριμένης περιοχής, την περιγραφή και μελέτη των γεωμορφών που συναντώνται καθώς και την προσέγγιση της γεωμορφολογικής εξέλιξης του λεκανοπεδίου. Οι κυριότερες μορφές διάβρωσης (φαράγγια, επιφάνειες ισοπέδωσης) παρουσιάζονται στο βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας σε αντίθεση με τις μορφές απόθεσης που συναντώνται κυρίως στο νότιο τμήμα. Παράλληλα γεωμορφές όπως λόφοι μάρτυρες και αλλουβιακά ριπίδια δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τη γεωμορφολογική εξέλιξη του λεκανοπεδίου των Αθηνών (EL)
This study is based on the collection, process and management of the geographical, geological and geomorphological data of the area of the basin of Athens with main objects the construction of a geomorphological map of the study area, the description and the study of the geoshapes that exist and the approach of the geomorphological evolution of the basin. The main erosion forms such as gorges and erosion surfaces are observed in the northern part of the study area at the mountain of Parnitha compare to the deposition forms that we meet in the southern part. As well as landforms like inselberg and alluvial fans give important information for the geomorphological evolution of the basin of Athens. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

γεωμορφολογικός χάρτης (EL)
γεωμορφολογία (EL)
λεκανοπέδιο Αθηνών (EL)
geomorphology (EN)
basin of Athens (EN)
geomorphological map (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Ελληνική γλώσσα

2005-09-10


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 38 (2005): τομ.ΧΧΧVIII 1η Επιστημονική Συνεδρία της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος της Ε.Γ.Ε.; 1-13 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 38 (2005): vol.XXXVIII; 1-13 (EN)

Copyright (c) 2018 Κ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. ΚΟΤΑΜΠΑΣΗ, Α. ΣΚΕΝΤΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.