Μορφοτεκτονική μελέτη της ευρύτερης περιοχής Θεσ/νίκης για τη χαρτογράφηση νεοτεκτονικών ρηγμάτων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Μορφοτεκτονική μελέτη της ευρύτερης περιοχής Θεσ/νίκης για τη χαρτογράφηση νεοτεκτονικών ρηγμάτων. (EL)
MORPHOTECTONIC STUDY OF THE BROADER AREA OF THESSALONIKI FOR THE CARTOGRAPHY OF NEOTECTONIC FAULTS (EN)

ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Σ.
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ, Α.

Στην εργασία αυτή μελετώνται με μορφοτεκτονικά κριτήρια, τα νεοτεκτονικά ρήγματα της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Θεσσαλονίκης. Με την βοήθεια της χαρτογράφησης του υδρογραφικού δικτύου και των μορφοτεκτονικών δεικτών, όπως η ασυμμετρία της λεκάνης απορροής, η δαντέλωση στους πρόποδες των βουνών, τα σημεία κάμψης ρέματος και ο παράγοντας εγκάρσιας τοπογραφικής συμμετρίας, εντοπίστηκαν, χαρτογραφήθηκαν και εξετάστηκαν τρία κυρίως ρήγματα αυτά του Ανθεμούντα, του Ασβεστοχωρίου και της Πυλαίας - Πανοράματος. Από την παραπάνω μελέτη διαπιστώθηκε ότι τα ρήγματα αυτά είναι εμφανίζουν στοιχεία ενεργότητας. (EL)
At this paper studied the neotectonic active faults of the broader area of Thessaloniki with morphotectonic criteria. We have studied three main faults of Anthemounta, Asvestophori and Pylaia - Panorama with the contribution of cartography, digital elevation models, drainage patterns, and the morphotectonic indices like drainage basin asymmetry, mountain front sinuosity, knick points and stream length-gradient index. Those faults show elements of activity. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Ελληνική γλώσσα

2005-09-10


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 38 (2005): τομ.ΧΧΧVIII 1η Επιστημονική Συνεδρία της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος της Ε.Γ.Ε.; 30-41 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 38 (2005): vol.XXXVIII; 30-41 (EN)

Copyright (c) 2018 Α. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.