Εκτίμηση και μοντελοποίηση του κινδύνου διάβρωσης στη λεκάνη απορροής του Ξηροπόταμου Καστοριάς με χρήση ΓΣΠ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Εκτίμηση και μοντελοποίηση του κινδύνου διάβρωσης στη λεκάνη απορροής του Ξηροπόταμου Καστοριάς με χρήση ΓΣΠ. (EL)
EROSION HAZZARD IN THE CATCHMENTS AREA OFXIROPOTAMOS RIVER - KASTORIA USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (EN)

ΜΑΡΓΩΝΗ, Σ.
ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ, ΑΡ.
ΖΑΡΚΑΔΑΣ, Π.
ΔΑΛΕΖΙΟΣ, Ν.

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο βαθμός επικινδυνότητας, που παρουσιάζεται σε περιοχές επιδεκτικές στη διάβρωση, στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Ξηροποτάμου Καστοριάς. Ο Ξηροπόταμος είναι ο μεγαλύτερος από τους χείμαρρους του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης απορροής της λίμνης Καστοριάς, εκβάλλει στο ανατολικό της τμήμα και εμφανίζει τα εντονότερα φαινόμενα στερεομεταφοράς μέσα στη λίμνη με αποτέλεσμα να τείνει να τη διαχωρίσει σε δύο τμήματα. Με τη βοήθεια Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, δημιουργήθηκαν επίπεδα πληροφορίας με τα εξής στοιχεία : α) Λεκάνη απορροής και υδρογραφικό δίκτυο του Ξηροποτάμου, β) TIN & DEM της λεκάνης απορροής, γ) Κλίσεις του ανάγλυφου της λεκάνης, δ) Προσανατολισμός των κλίσεων, ε) Είδη των πετρωμάτων, στ) φυτοκάλυψη και χρήσεις γης ζ) Χάρτης κατανομής της βροχόπτωσης και η) Τελικός συγκεντρωτικός χάρτης των επιδεκτικών σε διάβρωση περιοχών, από το συνδυασμό όλων των παραπάνω δεδομένων. Δύο εναλλακτικά σενάρια έχουν αναλυθεί θεωρώντας ως α) ισοβαρείς και β) ανισοβαρείς τους επιμέρους παράγοντες του κινδύνου διάβρωσης. Ο χάρτης αυτός, αποτελεί εργαλείο λήψης αποφάσεων αν χρησιμοποιηθεί σωστά από τους αρμόδιους φορείς (EL)
The hazard of erosion in the Xeropotamos river drainage basin on the eastern side of Kastoria lake is examined in this paper, through G.I.S. techniques (methodology).Eight levels of information were taken into account: The channel network, the Digital Elevation Model (DEM through TIN), the surface slope degree and orientation, the lithology, the vegetational cover, the rainfall distribution and the wind blown factors.The combination of the above levels of information allowed the production of two alternative erosional hazard assessment maps. One counts for equal and another counts for not equal influence of all the above factors in the model. The erosional capacity of Xeropotamos is reflected on the flatlands of the eastern side of Kastoria lake,where the river deposits heavy sediment loads, thus forming a deltaic lobe into the lake. It threatens to split the lake, unless antierosional measures on the drainage basin reduces its capacity. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Ελληνική γλώσσα

2005-09-10


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 38 (2005): τομ.ΧΧΧVIII 1η Επιστημονική Συνεδρία της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος της Ε.Γ.Ε.; 42-53 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 38 (2005): vol.XXXVIII; 42-53 (EN)

Copyright (c) 2018 Π. ΖΑΡΚΑΔΑΣ, Σ. ΜΑΡΓΩΝΗ, ΑΡ. ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ, Ν. ΔΑΛΕΖΙΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.