Ένα παράδειγμα σύζευξης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (Γ.Σ.Π) με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης (ασαφής λογική & νευρωνικά δίκτυα): εφαρμογή στη γεωμορφολογία.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Ένα παράδειγμα σύζευξης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (Γ.Σ.Π) με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης (ασαφής λογική & νευρωνικά δίκτυα): εφαρμογή στη γεωμορφολογία. (EL)
ΑΝ EXAMPLE OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS (FUZZY LOGIC & NEURAL NETWORKS) CONJUNCTION: APPLICATION IN GEOMORPHOLOGY (EN)

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α.
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, Θ.
ΕΥΕΛΠΙΔΟΥ, Ν.

Σε αυτή την εργασία με βάση τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και με τη χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, γίνεται μια προσπάθεια μελέτης των διαδικασιών διάβρωσης. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται κανόνες ασαφούς λογικής για τον υπολογισμό του δείκτη διάβρωσης των επιφανειακών πετρωμάτων και ένα μονίέλο νευρωνικών δικτύων για την χωρική ταξινόμηση του δείκτη επικινδυνότητας για διάβρωση. Όλη η περιγραφείσα διαδικασία εφαρμόζεται στο νησί της Ζακύνθου που ήδη υπάρχει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων. (EL)
In this paper we are studying the erosional procedures on the basis of Geographical Information Systems (GIS) and Artificial Intelligence (Al) methods. More precisely we use fuzzy logic rules to estimate the erosion risk index for the surface rocks and a model of neural networks to spatially categorise the erosion risk index. The described procedure is applied at Zakynthos island, where a complete spatial database already exists. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Ελληνική γλώσσα

2005-09-10


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 38 (2005): τομ.ΧΧΧVIII 1η Επιστημονική Συνεδρία της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος της Ε.Γ.Ε.; 101-107 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 38 (2005): vol.XXXVIII; 101-107 (EN)

Copyright (c) 2018 Θ. ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ, Ν. ΕΥΕΛΠΙΔΟΥ, Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.