Γεωμορφολογική και μορφοτεκτονική ανάλυση της λεκάνης απορροής του Μαλακασιώτικου ρέματος (Δυτ. Θεσσαλία-νομός Τρικάλων).

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Γεωμορφολογική και μορφοτεκτονική ανάλυση της λεκάνης απορροής του Μαλακασιώτικου ρέματος (Δυτ. Θεσσαλία-νομός Τρικάλων). (EL)
GEOMORPHOLOGICAL AND MORPHOTECTONIC ANALYSIS OF MALAKASIOTIS DRAINAGE BASIN (WEST THESSALY-TRIKALA PREFECTURE (EN)

ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ, Γ.
ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ, Χ.
ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ, Γ.
ΒΕΡΥΚΙΟΥ- ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ, Ε.

To Μαλακασιώτικο ρέμα αποτελεί έναν από τους παραποτάμους του Πηνειού στην Δυτική Θεσσαλία. Η λεκάνη απορροής του Μαλακασιώτικου ρέματος βρίσκεται στο βορειδυτικό τμήμα της ορεινής ζώνης του νομού Τρικάλων. Στην παρούσα εργασία αναλύθηκε το υδρογραφικό δίκτυο του Μαλακασιώτικου ρέματος και διερευνήθηκε η σχέση της τεκτονικής με τις διευθύνσεις ανάπτυξης των υδροκριτικών γραμμών και του υδρογραφικού δικτύου. Η ποσοτική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου έδειξε ότι η γεωλογική και τεκτονική δομή της περιοχής έχει επιδράσει και πιθανόν επιδρά σημαντικά στην ανάπτυξη του. Η μορφοτεκτονική ανάλυση έδειξε ότι η υδροκριτική γραμμή της λεκάνης απορροής και οι κλάδοι 1 * έως και 4πς τάξης του υδρογραφικού δικτύου επηρεάζονται από αλπικές δομές, ενώ οι κλάδοι 5nç, 6πς και 7πς τάξης επηρεάζονται από νεοτεκτονικές διαρρήξεις (EL)
The Malakasiotiko stream is one of the tributaries of Pinios River in Western Thessaly. The drainage basin of Malakasiotiko stream is located in the northwestern part of the mountainous zone of Trikala Prefecture. In this paper, the drainage network of Malakasiotiko stream has been analyzed. Additionally, the relationship among the tectonism, the growth directions of the watershed lines, and the drainage network. The quantitative analysis of the drainage network has resulted that the geological and tectonic structure of the area affected, and potentially has been affecting its development. The morphotectonic analysis has shown that the watershed lines of the drainage basin and the streams of 1st to 4th order are influenced by alpine structure, whereas the 5th, 6th and the 7th order streams are influenced by neotectonic activity. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Ελληνική γλώσσα

2005-09-10


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 38 (2005): τομ.ΧΧΧVIII 1η Επιστημονική Συνεδρία της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος της Ε.Γ.Ε.; 123-133 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 38 (2005): vol.XXXVIII; 123-133 (EN)

Copyright (c) 2018 Γ. ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ, Χ. ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ, Γ. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ, Ε. ΒΕΡΥΚΙΟΥ- ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.