Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΟΓΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΟΓΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (EL)
THE APPLICATION OF CYCLOSTRATIGRAPHY AND ASTROCHRONOLOGY IN THE NEOGENE MARINE DEPOSITS OF EASTERN MEDITERRANEAN: METOCHIA SECTION (GAVDOS ISLAND) (EN)

Drinia, H.
Pomoni-Papaioannou, F.
Antonarakou, A.

Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιείται εφαρμογή της κυκλοστρωματογραφικής προσέγγισης και αστροχρονολόγησης στην τομή Μετόχια (νήσος Γαύδος) η οποία καλύπτει το χρονικό διάστημα από 9.7-6.6 εκατομμύρια χρόνια και αποτελείται εναλλαγές ματγών και σαπροπηλών (καφέ ιζήματα πλούσια σε οργανικό υλικό). Η μελέτη επικεντρώνεται στα ιζηματολογικά και μικροπαλαιοντολογικά χαρακτηριστικά της τομής τα οποία συσχετίζονται με τους κλιματικούς κύκλους του Milankovitch. Αποδεικνύεται ότι οι ιζηματογενείς κύκλοι που συνιστούν την τομή αντικατοπτρίζουν κλιματικές αλλαγές οι οποίες ελέγχονται από τις τροχιακές παραμέτρους της Γης, και κατά συνέπεια χρησιμεύουν στην εκτίμηση του χρονικού διαστήματος που αντιπροσωπεύουν. Από τη μελέτη της περιεχόμενης μικροπανίδας αποδεικνύεται ότι οι μικρής κλίμακας διακυμάνσεις τόσο στο κλιματικό αρχείο όσο και στη σύνθεση της πανίδας των μικροαπολιθωμάτων συσχετίζονται με τις διακυμάνσεις στη μετάπτωση των ισημεριών όπως και οι ιζηματογενείς κύκλοι. Μεταβολές στην επιφανειακή θαλάσσια θερμοκρασία τοπικού χαρακτήρα, σε συνδυασμό με τις διακυμάνσεις της ηλιακής ακτινοβολίας προκάλεσαν την κυκλικά ελεγχόμενη κατανομή στα είδη του γένους Globorotalia. (EL)
Significant lithostratigraphical and micropaleontological signatures, of Milankovitchscale climatic changes are recorded in Miocene deep-sea sediments. As a case study, the Metochia Section, in Gavdos Island, which covers the time interval from 9.7 to 6.6 Ma, is used. This study emphasizes the sedimentological and micropaleontological characteristics of the section, attributed to Milankovitch-scale climatic changes. The short-term variations in climate and faunal composition are related to precession- controlled sedimentary cycles and the long-term trend in climate is related to eccentricity and obliquity cycles. Regional changes in sea surface temperature in combination with variations of solar insolation have caused the cyclical astronomical controlled pattern of Globorotalia species. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2006-09-10


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 39 Αρ. 1 (2006): Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας- Στρωματογραφίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας; 17-27 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 39 No. 1 (2006): Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας- Στρωματογραφίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας; 17-27 (EN)

Copyright (c) 2018 A. Antonarakou, H. Drinia, F. Pomoni-Papaioannou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.