Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ- ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ- ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (EL)
PLIOCENE MOLLUSCS TAXONOMIC DIVERSITY AS A TOOL FOR THE CLIMATIC-OCEANOGRAPHIC RECONSTRUCTION AND STRATIGRAPHY. TWO EXAMPLES FROM THE EASTERN MEDITERRANEAN (EN)

Koskeridou, E.

To μεγάλο ποσοστό εξαφάνισης των Μαλακίων του Πλειόκαινου, το οποίο ξεπερνά το 30%, δίνει τη δυνατότητα της χρήσης τους για την αναγνώριση κλιματικών-ωκεανογραφικών και χρονολογικών στοιχείων. Στην παρούσα εργασία, η δυνατότητα χρήσης του μοντέλου των Raffi & Monegatti (1993) στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, αποδεικνύεται από τη μελέτη δύο παραδειγμάτων από τον Ελλαδικό χώρο και την Κύπρο. Το μοντέλο αυτό αφορά στα βιοοτρωματογραφικά γεγονότα εξαφάνισης των Μαλακίων του Πλειόκαινου, διακρίνοντας 4 ενότητες Μαλακίων διαφορετικής κλιματικής-ωκεανογραφικής σημασίας. Δύο περιοχές που έχουν καλά μελετηθεί από αυτή την άποψη, η τομή Ατσιπάδες Ηρακλείου Κρήτης και η τομή Αθηένου Κύπρου, δίνουν στοιχεία για το συσχετισμό των αποθέσεων τους με το μοντέλο αυτό. Η τομή Ατσιπάδες συσχετίζεται με το πρώτο βιοστρωματογραφικό γεγονός εξαφάνισης των taxa των βενθονικών Μαλακίων των ενοτήτων των Raffi & Monegatti το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα του πρώτου γεγονότος ψύχρανσης κατά το Πλειόκαινο. Η τομή Αθηένου μπορεί να συσχετιστεί με την MPMU2 ενότητα των Raffi & Monegatti, μετά το γεγονός της πρώτης εξαφάνισης και πριν το γεγονός της δεύτερης εξαφάνισης των Μαλακίων του Πλειόκαινου. (EL)
Due to their high extinction rate, the Molluscs of the Pliocene in the Mediterranean, resulted potentially useful as a tool for climatic-oceanographic and chronological inferences. In the present study, we document the possibility of application of the model of Raffi and Monegatti (1993) in the region of Eastern Mediterranean, by studying two examples from the Hellenic area and Cyprus. This model concerns the extinction events of Molluscs of Pliocene, separating 4 different units of Molluscs with different climatic-oceanographic importance. It is documented that the two selected sections, Atsipades in central Crete and Athienou in southern Cyprus, give elements for the correlation of their deposits with this model. The Atsipades section is connected with the first significant extinction event, at the Mollusc Units of Raffi and Monegatti, resulting from the first important Pliocene cooling phenomenon of our hemisphere. The Athienou section is connected with the MPMU2 unit of Raffi and Monegatti, between the first and second distinctive extinction events of the Pliocene Molluscs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Mediterranean (EN)
bivalvia (EN)
ecobiostratigraphy (EN)
taxonomic diversity (EN)
Pliocene (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2006-09-10


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 39 Αρ. 1 (2006): Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας- Στρωματογραφίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας; 80-86 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 39 No. 1 (2006): Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας- Στρωματογραφίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας; 80-86 (EN)

Copyright (c) 2018 E. Koskeridou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.