ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΥΡΕΟΚΟΚΚΟΥΣ: ΤΑ ΠΑΛΥΝΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2006 (EL)

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΥΡΕΟΚΟΚΚΟΥΣ: ΤΑ ΠΑΛΥΝΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (EL)
BEYOND POLLEN AND SPORES: THE CONTRIBUTION OF NON POLLEN PALYNOMORPHS IN PALAEOENVIRONMENTAL STUDIES (EN)

Δερμιτζάκης, Μ. Δ.
Κούλη, Κ.

Τα «άλλα» παλυνόμορφα, ή non-pollen palynomorphs (Ν Ν Ρ), όπως ονομάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία είναι οργανικής σύστασης μικροαπολιθώματα που συχνά βρίσκονται μαζί με τους γυερόκοκκους στα παλυνολογικά φάσματα. Όπως οι γυρεόκοκκοι και τα σπόρια, τα «άλλα» παλυνόμορφα, δεν καταστρέφονται από την επίδραση ισχυρών οξέων (HF, HCl κ.α.) που απαιτεί η προετοιμασία των παλυνολογικών παρασκευασμάτων. Στα τελευταία περιλαμβάνονται σπόρια από μύκητες, κοινόβια και σπόρια από φύκη, υπολείμματα ζωικών μονοκύτταρων ή πολυκύτταρων οργανισμών και υπολείμματα φυτικής ύλης. Η συνεχής παρουσία των «άλλων» παλυνομόρφων στα παλυνολογικά φάσματα παρέχει μια εναλλακτική πηγή παλαιοοικολογικών δεδομένων, η οποία σε συνδυασμό με την ανάλυση γυρεοκόκκων επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των παλαιοοικολογικών μεταβολών ειδικά κατά το Τεταρτογενές. Η μελέτη των «άλλων» παλυνομόρφων, από μια σειρά Ολοκαινικών θέσεων της Ελλάδας (λίμνη Καστοριάς, νήσος Σκύρος, πεδιάδα Μαραθώνα), αποδείχτηκε σημαντική για την ανασύσταση του παλαιοπεριβάλλοντος και την ανίχνευση διαφόρων μορφών ανθρώπινης δραστηριότητας. (EL)
Non-pollen palynomorphs (ΝΡΡ) are organic-walled microfossils that are frequently discovered in palynological preparations during pollen analysis. Like pollen and spores they are resistant to corrosion and they survive the chemical preparation with heavy acids of pollen samples. NPP include a big variety of microfossils like fungal spores, algal spores and coenobia, animal remains and plant tissues. They provide an alternative source of paleoecological information especially for the Quaternary. A combined approach of pollen and NNP allows the better understanding of paleoecological changes. The study of occurrences of NNP from a series of Holocene deposits in Greece (Lake Kastoria, Skyros Island, Marathon coastal plain) was proved of great importance in the interpretation of paleoenvironmental conditions and the tracing of human activities in the past. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

«άλλα» παλυνόμορφα (EL)
παλαιοοικολογία (EL)
Τεταρτογενές (EL)
παλυνολογία (EL)
palynology (EN)
non-pollen palynomorphs (EN)
paleoecology (EN)
Quaternary (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Ελληνική γλώσσα

2006-09-10


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 39 Αρ. 1 (2006): Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας- Στρωματογραφίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας; 87-99 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 39 No. 1 (2006): Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας- Στρωματογραφίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας; 87-99 (EN)

Copyright (c) 2018 Κ. Κούλη, Μ. Δ. Δερμιτζάκης (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.