ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ME ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΝΑΝΝΟΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΒΙΓΛΑΣ (ΙΟΝΙΟΣ ΖΩΝΗ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΙΘΑΚΗ. ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ME ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΝΑΝΝΟΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΒΙΓΛΑΣ (ΙΟΝΙΟΣ ΖΩΝΗ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΙΘΑΚΗ. ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (EL)
CALCAREOUS NANNOFOSSIL BIOSTRATIGRAPHY OF THE BASAL PART OF VIGLA SHALE MEMBER (IONIAN ZONE) IN ITHAKI ISLAND; PRELIMINARY RESULTS (EN)

Mantzouka, D.
Triantaphyllou, M. V.
Karakitsios, V.

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία από το κατώτερο τμήμα των Σχιστολίθων της Βίγλας, από την τομή Φρύγανο {νήσος Ιθάκη). Η ανάλυση με βάση τα ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώματα επιτρέπει τον βιοστρωματογραφικό συσχετισμό της βάσης των Σχιστολίθων της Βίγλας στη w τομή Φρύγανο, με το ανώτερο τμήμα των βιοζωνών BC21 (Bown et al., 1998) και NC7 (Roth, 1978), που χρονοστρωματογραφικά συσχετίζονται με το Ανώτερο Απτιο. Η πιστοποίηση της ηλικίας της βάσης των Σχιστολίθων της Βίγλας στη νήσο Ιθάκη (εξωτερικό περιθώριο της Ιονίου λεκάνης) ως Ανώτερο Απτιο, ενισχύει την υπόθεση ότι η απόθεση των Σχιστολίθων της Βίγλας είναι ισόχρονη. (EL)
The calcareous nannofossil biostratigraphy, performed at the basal part of the Vigla Shale Member (Frygano section, Ithakl Island), permits its biostratigraphic correlation with the uppermost part of BC21 biozone (Bown et al., 1998) and the upper part of NC7 biozone (Roth, 1978), which chronostratigraphically point to Late Aptian. This result reinforces the hypothesis that the deposition of Vigla Shales is isochronous in the Ionian zone. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2006-09-10


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 39 Αρ. 1 (2006): Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας- Στρωματογραφίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας; 126-132 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 39 No. 1 (2006): Ημερίδα της Επιτροπής Παλαιοντολογίας- Στρωματογραφίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας; 126-132 (EN)

Copyright (c) 2018 M. V. Triantaphyllou, V. Karakitsios, D. Mantzouka (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.