Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Mediterranean Marine Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοRiparian woodland flora in upland rivers of Western Greece (EN)

CHATZINIKOLAOU, Y.
ZOGARIS, S.
DIMOPOULOS, P.

Although natural riparian woodlands are an important feature that affects the quality of aquatic conditionsin streams and rivers, surveying riparian zone flora is rarely implemented in the Mediterraneancountries. We developed a rapid assessment method for gathering standardized plot-based woody flora andvegetation data from riparian woodlands. In 2005 we surveyed 218 streamside vegetation plots at 109 sitesin upland areas of four major rivers in mainland Greece (Alfios, Acheloos, Arachthos, and Aoos). Herewe describe the survey method and provide selected results from its initial implementation. The simplicityand effectiveness of this survey procedure supports the use of rapid site-based biodiversity surveys for riparianzones alongside aquatic status assessments. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Mediterranean Marine Science

Αγγλική γλώσσα

2008-12-01


Hellenic Centre for Marine Research (EN)

1791-6763
1108-393X
Mediterranean Marine Science; Vol 9, No 2 (2008); 87-102 (EL)
Mediterranean Marine Science; Vol 9, No 2 (2008); 87-102 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.