Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Mediterranean Marine Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

New Fisheries-related data from the Mediterranean Sea (April 2014) (EN)

ÖZVAROL, Y.
VILIZZI, L.
BOBORI, D.C.
MINOS, G.
STERGIOU, K.
TARKAN, A.S.
KARACHLE, P.K.
GÖKOĞLU, M.
SALVARINA, I.
EKMEKÇİ, F.G.

As part of its policy, Mediterranean Marine Science started from 2014 to publish a new series of collective article with fisheries-related data from the Mediterranean Sea. In this first collective article we present length frequencies and weight-length relationships for the northern brown shrimp Farfantepenaeus aztecus in the eastern Mediterranean, length-weight relationships for 10 fish species in the North Aegean Sea, the feeding habits for 11 sparid fishes in the North Aegean Sea, a review of the existing literature on the feeding and reproduction of common carp Cyprinus carpio in Anatolia (Turkey) and mouth dimensions and the relationships between mouth area and length for seven freshwater fishes from Lake Volvi (Northern Greece). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Mediterranean Marine Science

Αγγλική γλώσσα

2014-04-12


Hellenic Centre for Marine Research (EN)

1791-6763
1108-393X
Mediterranean Marine Science; Τόμ. 15 Αρ. 1 (2014); 213-224 (EL)
Mediterranean Marine Science; Vol. 15 No. 1 (2014); 213-224 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.