Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Mediterranean Marine Science  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

New records of rare species in the Mediterranean Sea (October 2020) (EN)

TOMA, MARGHERITA
AL MABRUK, SARA Α.Α.
LUBINEVSKY, HADAS
KOUSTENI, VASILIKI
PUIG, PERE
GEROVASILEIOU, VASILIS
GRINYÓ, JORDI
SBRAGAGLIA, VALERIO
STERN, NIR
MYTILINEOU, CHRYSSI
CORSINI-FOKA, MARIA
DEIDUN, ALAN
BILAN, MERI
BETTI, FEDERICO
BO, MARZIA
DULČIĆ, JAKOV
BATJAKAS, IOANNIS E.
SMITH, CHRISTOPHER J.
CATTANEO-VIETTI, RICCARDO
KOUTSIDI, MARTHA
SALOMIDI, MARIA
TSIAMIS, KONSTANTINOS
KAMPOURIS, THODOROS E.
ZAVA, BRUNO
CANESE, SIMONEPIETRO
CROCETTA, FABIO
KETSILIS-RINIS, VLASIS
BALISTRERI, PAOLO
MAVRUK, SINAN
BARICHE, MICHELE
PETANI, ALEN

- (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Mediterranean Marine Science

Αγγλική γλώσσα

2020-10-14


Hellenic Centre for Marine Research (EN)

1791-6763
1108-393X
Mediterranean Marine Science; Τόμ. 21 Αρ. 3 (2020); 608-630 (EL)
Mediterranean Marine Science; Vol. 21 No. 3 (2020); 608-630 (EN)

Copyright (c) 2020 Mediterranean Marine Science (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.