Περιβάλλον και ανάπτυξη στο νομό Λακωνίας : η περίπτωση της Λακωνικής Μάνης.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Περιβάλλον και ανάπτυξη στο νομό Λακωνίας : η περίπτωση της Λακωνικής Μάνης. (EL)

Λουκέρη, Μάγια

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Ο Νομός Λακωνίας αποτελεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα του ένα ιδιαίτερο φυσικόγεωγραφικό σύστημα, με ιδιόμορφα χαρακτηριστικά τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η περιοχή δεν έχει σημειώσει ανάπτυξη και ειδικότερα τουριστική ανάπτυξη μέχρι σήμερα συγκρινόμενη με άλλες ανεπτυγμένες περιοχές της Ελλάδας, γεγονός που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για την μελλοντική της πορεία αν αξιοποιηθεί βέβαια κατάλληλα. Με βάση την παραπάνω διαπίστωση κρίνεται απαραίτητο για την διατήρηση της φυσιογνωμίας του νομού να αξιοποιηθούν όσο γίνεται καλύτερα τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του συγκεκριμένου γεωγραφικού χώρου (ιστορικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, κλιματικά, φυσικογεωγραφικά, γεωλογικά κλπ.) στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Σκοπός λοιπόν αυτής της μελέτης είναι η παρουσίαση των περιβαλλοντικών, κοινονικοοικονομικών και πολιτιστικών στοιχείων που επικρατούν στο Νομό Λακωνίας, καθώς και των προβλημάτων που έχουν ήδη παρουσιαστεί στην περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οικιστική εξέλιξη και την αρχιτεκτονική του Δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, ώστε, οι επεμβάσεις που πρόκειται να ακολουθήσουν να γίνουν πάνω στη βάση ειδικών όρων, κατευθυντήριων οδηγιών και συγκροτημένων προτάσεων που κύρια θα προστατεύουν την μοναδική φυσιογνωμία του περιβάλλοντος της Λακωνίας.

bachelorThesis


2001


2015-11-17T10:37:18Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.