"Έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου του Καλόγηρου (Parus major), σε πευκοδάσος της Λέσβου. σε σχέση με τη θερμοκρασία".

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

"Έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου του Καλόγηρου (Parus major), σε πευκοδάσος της Λέσβου. σε σχέση με τη θερμοκρασία". (EL)

Ζηκοπούλου, Αναστασία - Κρίτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Η μελέτη των ζώντων οργανισμών και των σχέσεων που διαμορφώνουν με το περιβάλλον τους, συνεισφέρει στην κατανόηση της δομής των οικοσυστημάτων, της ζωής και της εξέλιξης.Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η αναπαραγωγή του είδους Parus major στην περιοχή της Μικρής Λίμνης, στο νησί της Λέσβου. Αναλυτικά μελετήθηκε η ημερομηνία έναρξης των γεννήσεων σε τεχνητές φωλιές που υπάρχουν στην περιοχή, σε σχέση με τις θερμοκρασίες που επικρατούσαν το χειμώνα και την άνοιξη της αναπαραγωγικής περιόδου 2012. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αυτά προηγούμενης έρευνας του Θεοφανέλλη Τ., στην ίδια περιοχή τα έτη 1998-2000. Παράλληλα μελετήθηκε και ο αριθμός των αυγών ανά γέννα, η ημερομηνία γέννησης του πρώτου αυγού, η ημερομηνία εκκόλαψης, ο αριθμός των νεοσσών που εκκολάφθηκαν και ο αριθμός των νεοσσών που ανατράφηκαν και εν τέλει δακτυλιώθηκαν. Από τα αποτελέσματα φαίνεται πως η θερμοκρασία επηρεάζει την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου. Η αύξησή της είναι το έναυσμα για την έναρξη των γεννήσεων. Τα αποτελέσματα της μελέτης συμφωνούν με αυτά της διδακτορικής διατριβής του Θεοφανέλλη. Η αναπαραγωγική διαδικασία των Parus έχει μελετηθεί εκτενώς στην Ευρώπη, αλλά ο όγκος των πληροφοριών για την περιοχή της Μεσογείου δεν είναι ανάλογος με αυτόν από τις βορειότερες περιοχές. Έτσι, αυτή η μελέτη συμπληρώνει τις ήδη υπάρχουσες και ίσως προκαλέσει ενδιαφέρον για περαιτέρω μελέτη.

bachelorThesis

Great tits (EL)
Temperature (EL)
Θερμοκρασία (EL)
Αναπαραγωγική περίοδος (EL)
Reproductive period (EL)
Καλόγηρος (EL)
Ημερομηνία έναρξης γεννήσεων (EL)
Parus major (EL)
Laying date (EL)


2013


2015-11-17T10:37:21Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.