Περιβαλλοντική πληροφορία : χρήσεις της και έρευνα αγοράς σε περιβαλλοντικούς φορείς.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)

Περιβαλλοντική πληροφορία : χρήσεις της και έρευνα αγοράς σε περιβαλλοντικούς φορείς. (EL)

Καρακίτσος, Σπύρος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Σήμερα η πληροφόρηση, η ενημέρωση και η επικοινωνία των ανθρώπων και των λαών γίνεται όλο και πιο μαζική, καθώς τα μέσα της τελειοποιούνται με ταχύτατους ρυθμούς. Ο άνθρωπος έχει στην διάθεση του μέσα, όπως τον τύπο, το ραδιόφωνο, τους υπολογιστές τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους. Η τηλεόραση, βέβαια, είναι το πληρέστερο μέσο, γιατί συνδυάζει ήχο, εικόνα-θέαμα και λόγο. Σήμερα η πληροφόρηση, με την πρόοδο της τεχνικής, αποτελεί οργανωμένο θεσμό, όπως είναι τα γραφεία πληροφοριών που συγκεντρώνουν πληροφορίες πολιτικού, οικονομικού και επιστημονικού περιεχομένου. Ακόμα οι επιχειρήσεις, τα ερευνητικά κέντρα, στηρίζουν την οργάνωση και την απόδοση τους στην πληροφόρηση. Στην πληροφόρηση, εμπλέκεται το άτομο, το κράτος η κυβέρνηση, το κόμμα. Γι’ αυτό η πληροφόρηση μπορεί να ελέγχεται ή να κατευθύνεται από άλλους σκοπούς ή οργανωμένα συμφέροντα, όπως της προπαγάνδας ή της διαφήμισης με στόχο την υπερκατανάλωση. Έτσι η πληροφόρηση γίνεται εμπόρευμα ή αγαθό. Γι' αυτό η πληροφόρηση, για να είναι ωφέλιμη για το άτομο δέκτη πρέπει να προέρχεται από χώρους, όπου επικρατεί ή δημοκρατία, η ελευθερία του στοχασμού, της πληροφόρησης, της άντλησης και μετάδοσης. Η πληροφόρηση πρέπει να είναι ακριβής, πλήρης, αντικειμενική και να αφήνει χώρο για αμφισβήτηση και διάλογο. Σήμερα η προηγμένη τεχνολογία, έχε ι μια οικουμενικότητα στην πληροφόρηση, αφού είναι συνεχής και άμεση με την μετάδοση των γεγονότων από τους χώρους, όπου αυτά συμβαίνουν. Θα πρέπει λοιπόν το κάθε άτομο να κάνει προσεκτική επιλογή των πηγών απ' όπου πληροφορείται και να κάνει σύγκριση, αφού βομβαρδίζεται από κάθε λογής πληροφορίες. Μέσα από αυτήν την διπλωματική εργασία θέλουμε να δείξουμε την ανάγκη των περιβαλλοντικών φορέων σε περιβαλλοντική πληροφορία, που αφορά τους υδάτινους πόρους και την γεωργία. Θα ακολουθήσει λοιπόν μια παρουσίαση των φορέων αυτών, μέσα από την δημιουργία των προφίλ τους, τα οποία θα ονομαστούν User profiles καθώς και περιπτώσεις περιβαλλοντικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι φορείς στην καθημερινή τους εργασία. Οι περιπτώσεις αυτές θα αναλυθούν και θα προταθούν τρόποι αντιμετώπισης.

bachelorThesis


2002


2015-11-17T10:37:22Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.