Εύρεση του βέλτιστου τρόπου επεξεργασίας νερού στην Μ.Ε.Ν. Πολυδενδρίου της ΕΥΔΑΠ με χρήση (Α) πολυαργιλίου και (Β) προσθήκης CO2.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)

Εύρεση του βέλτιστου τρόπου επεξεργασίας νερού στην Μ.Ε.Ν. Πολυδενδρίου της ΕΥΔΑΠ με χρήση (Α) πολυαργιλίου και (Β) προσθήκης CO2. (EL)

Σιγάλας, Φίλιππας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας, αναλυτικότερα, έχει ως εξής: “Εύρεση του βέλτιστου τρόπου επεξεργασίας νερού στην Μ.Ε.Ν. Πολυδενδρίου της Ε.Υ.Δ.Α.Π, με χρήση, (Α) πολυαργιλίου και (Β) προσθήκης CO2.” Η διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στους χώρους των εγκαταστάσεων της μονάδας επεξεργασίας νερού Πολυδενδρίου (Κιούρκα), της ΕΥΔΑΠ. Η μονάδα την περίοδο των μετρήσεων για την διπλωματική εργασία έπαιρνε νερό από την λίμνη Υλίκη και, ένα μικρότερο μέρος, από γεωτρήσεις της Μαυροσουβάλας. Η ποιότητα του ακατέργαστου ύδατος της Υλίκης έχει ως εξής: • Θολότητα 6 - 18 NTU • pΗ 7,1 -8,7 • Πολλές άλγες • Παρουσία οσμών • T.Ο.C. 2,5 - 3 Το νερό των γεωτρήσεων είναι ως επί το πλείστον πολύ καλής ποιότητας. Στους χώρου ς της μονάδας πραγματοποιήθηκαν δυο πειραματικές δοκιμές με την συνεργασία των υπεύθυνων. Η δοκιμή Α ονομάστηκε, δοκιμή Πολυαργιλίου. Η δεύτερη δοκιμή ήταν δοκιμή προσθήκης CO2 για την ρύθμιση του ρΗ. - Δοκιμή θέματος Α Πραγματοποιήθηκε κατά τον μήνα Ιούλιο, από τα μέσα, ως τον Αύγουστο (20/07/01-31/08/01), τον 11 μήνα(01/11/01-14/11/01 ) του 2001 - Δοκιμή θέματος Β Τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2002 (10/02/002 - 23/03/02). Τέλος πάρθηκαν μετρήσεις και δεδομένα από ήδη πραγματοποιημένες μετρήσεις και δοκιμές (80, 90, 100, 11 0,του 2000) οι οποίες συγκαταλέγονται στην δοκιμή θέματος Α. Μετρήσεις για τη δοκιμή θέματος Α, παίρνονταν από διάφορα σημεία: • Από τη βάνα ακατέργαστου (ΑΚ) • Από τις σχάρες, πριν τα PuIsator (ΙΝ PULS Α, Β) • Πριν τα φίλτρα (ΙΝ FILTER Α, Β ή ΙΝ Α, Β) • Από την έξοδο των φίλτρων (FILTER ουτ Α, Β ή ουτ Α, Β) • Και από την (βρύση) δεξαμενής(καθαρό νερό) (ΔΕΞ). Μετρήσεις για τη δοκιμή θέματος Β, παίρνονταν από: • Τη βάνα ακατέργαστου (ακ.) • Πριν από τη προσθήκη χημικών (π.χημ.) • Και από την (βρύση) δεξαμενής(καθαρό νερό). (καθ.) Αναλυτικότερα οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν έχουν ως εξής: -Η δοκιμή θέματος Α, πρόκειται για δοκιμές μετά μετρήσεων, της ποιότητας του νερού συναρτήσει διαφόρων παραγόντων (ρΗ, Free Cl, θολότητα (ΝTU), υπολειμματικό ΑΙ, η παροχή Q, κτλ). Σε αυτή τη δοκιμή χρησιμοποιήθηκε σε διαφορετικές φάσεις επεξεργασίας (υπάρχουν 2 φάσεις Α, Β) χλωριούχο πολυαργίλιο (ΧΡ) και αργίλιο(ΑΙ2( SΟ4)) για να βρεθεί πιο έχει το καλύτερο και το πιο συμφέρον, αποτέλεσμα (και από οικονομικής άποψης) στην επεξεργασία του νερού. - Η δοκιμή θέματος Β, πρόκειται για δοκιμές μετά μετρήσεων, της ποιότητας του νερού λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως, κυρίως το pH και το υπολειμματικό /διαλυμένο ΑΙ παροχή Q, τα ppm του ΧΠ, του ΑΙ του poIyel, αλλά και βασικού; παράγοντες που αναφέρονται στην δοκιμή θέματος Α. Στην διπλωματική εργασία εμπεριέχεται το θεωρητικό υπόβαθρο της επεξεργασίας νερού αλλά και ειδικότερα, πίνακα; Excel με τα στοιχεία που πάρθηκαν από τις προσωπικέ; αλλά και από τις ήδη υπάρχουσες μετρήσεις, σχετικά διαγράμματα, σχολιασμός και συμπεράσματα των αποτελεσμάτων.

bachelorThesis


2002


2015-11-17T10:37:26Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.