Ανθρωπογεωγραφίες της ελληνικής διασποράς: τυπολογία μιας παγκόσμιας δικτύωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Ανθρωπογεωγραφίες της ελληνικής διασποράς: τυπολογία μιας παγκόσμιας δικτύωσης (EL)

Φράγκου, Μαρίνα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. (EL)

H ενασχόληση με τον απόδημο ελληνισμό είναι αναμφισβήτητα μια συναρπαστική εμπειρία. Δημιουργεί, όμως, και πολλά ερωτηματικά: Συντέλεσαν, πράγματι, οι μεγάλες μεταναστεύσεις από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα στη δημιουργία μιας διασποράς; Αν ναι, τι είδους διασπορά είναι η ελληνική; Η παρούσα διατριβή διερευνά τις υποθέσεις αυτές με βάση την πιο πρόσφατη διεθνή τυπολογία περί διασπορών, εξετάζοντας την ιστορία της ελληνικής περίπτωσης στη σύγχρονη εποχή. Τα προαναφερόμενα ερωτήματα απαντώνται υπό το πρίσμα των διερευνήσεων για την ύπαρξη ελληνικής διασποράς θυμάτων και εργατικής, εμπορικής και πολιτισμικής διασποράς. Επιχειρείται να επαληθευτούν οι σχετικές υποθέσεις εξετάζοντας τα πολιτιστικά προϊόντα, δηλαδή την ελληνική λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τη μουσική. Εντοπίζονται τα σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα της ελληνικής διασποράς, όπως έχουν διαμορφωθεί στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Στην παρούσα διατριβή επιχειρείται η σφαιρική προσέγγιση του συνόλου της ελληνικής διασποράς με ποιοτικά ανθρωπογεωγραφικά κριτήρια.

doctoralThesis

Μετανάστες (EL)
Μεταναστευτική λογοτεχνία (EL)
Migration literature (EL)
Διασπορά θυμάτων (EL)
Ελληνική διασπορά (EL)
Victim diaspora (EL)
Migration studies (EL)
Εμπορική διασπορά (EL)
Greek diaspora (EL)
Εργατική διασπορά (EL)
Μετανάστευση (EL)
Robin Cohen (EL)
Labour migrants (EL)


2010


2015-11-17T10:42:02Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.