Η αποδοχή της τηλεϊατρικής από τους ιατρούς των μονάδων υγείας των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης και η συμβολή της στην ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Η αποδοχή της τηλεϊατρικής από τους ιατρούς των μονάδων υγείας των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης και η συμβολή της στην ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας (EL)

Σουσαμλής, Μηνάς

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. (EL)

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει πρωτίστως στις υπηρεσίες της τηλεϊατρικής, στις πλείστες εφαρμογές τις καθώς και στην ευρεία συνεισφορά της σε ποικίλους τομείς. Καίριο παραμένει το ερώτημα εάν οι νέες τεχνολογίες, όπως η τηλεϊατρική, γίνονται πραγματικά αποδεκτές από τους δυνητικούς χρήστες τους. Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι διττός: πρώτον να αναλύσει τους παράγοντες οι οποίοι θα συντελέσουν στην αποδοχή της τεχνολογίας της τηλεϊατρικής από τους γιατρούς των νησιών της Ελλάδας και δεύτερον η ανάπτυξη - μέσω ειδικού ερωτηματολογίου- ενός τροποποιημένου μοντέλου αποδοχής της. Στην αρχή της διατριβής αναφέρονται εν συντομία οι σημαντικότερες έννοιες της τηλεϊατρικής, ο σκοπός και οι στόχοι της, όπως επίσης και οι πολιτικές και οι δράσεις της Ε.Ε και της Ελλάδας, για την επίτευξη μιας επωφελούς και ευρείας διάδοσης των υπηρεσιών της. Ακολουθεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση των θεωρητικών μοντέλων της Αποδοχής της Τεχνολογίας βάσει των οποίων σχεδιάσθηκε το προτεινόμενο μοντέλο μας. Για τον σχεδιασμό του αναπτύχθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο στάλθηκε προς συμπλήρωση στους γιατρούς των νησιών. Το δείγμα της έρευνας μας το αποτελούσε το σύνολο των ιατρών που εργάζονται σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη και αξιολογήσαμε τις υποθέσεις της έρευνας μας σύμφωνα με τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου που λήφθηκαν από 456 άτομα. Για την ανάλυση και αξιολόγηση του μοντέλου μας χρησιμοποιήσαμε την Μέθοδο των Μερικών Ελαχίστων Τετραγώνων (PLS) των Μοντέλων Δομικών Εξισώσεων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το προτεινόμενο μοντέλο μας μπορεί να ερμηνεύσει την αποδοχή της Τηλεϊατρικής από τους γιατρούς των νησιών, ενώ η Αντιληπτή Χρησιμότητα και η Αντιληπτή Ευκολία Χρήσης αποτελούν τους κύριους παράγοντες για την Πρόθεση Χρήσης επιβεβαιώνοντας το αρχικό μοντέλο αποδοχής του Davis. Σημαντική συνεισφορά παρουσιάζει και η Αντιληπτή Γεωγραφική Θέση Εργασίας, μια μεταβλητή που εισήχθη για δοκιμή και για πρώτη φορά στην βιβλιογραφία. Μέσω της ανάδειξης της χρησιμότητας της τηλεϊατρικής στις απομακρυσμένες περιοχές, τονίζοντας τα προβλήματα και τις ελλείψεις των περιοχών αυτών θα αναδυθεί η αναγκαιότητα της εφαρμογής της. Η τηλεϊατρική είναι ιατρική πράξη και η χρησιμότητα της τεράστια, ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές και χρειάζεται να υπάρχει η δυνατότητα οργανωσιακής και δομικής υποστήριξης της λειτουργίας της ώστε η χρήση της να είναι απλή και εύκολη.

doctoralThesis

ΤΑΜ (EL)
Technology acceptance model (EL)
Telemedicine (EL)
Μοντέλα αποδοχής τεχνολογίας (EL)
Τηλεϊατρική (EL)


2010


2015-11-17T10:42:02Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.