Η οικιστική εξέλιξη της Λέσβου (1462-1912) : μετάβαση από την αγροτική σύγκρουση του χώρου στην αστική διάρθρωσή του.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

Η οικιστική εξέλιξη της Λέσβου (1462-1912) : μετάβαση από την αγροτική σύγκρουση του χώρου στην αστική διάρθρωσή του. (EL)

Αναγνώστου, Στρατής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. (EL)

Αντικείμενο αυτής της διατριβής είναι η μελέτη της οικιστικής εξέλιξης της Λέσβου, ως τμήματος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, από το 1462, έτος της κατάληψης του νησιού από τους Οθωμανούς ως το 1912, έτος της ενσωμάτω σης του στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση των παραγόντων εκείνων που συνετέλεσαν στην οικιστική φυσιογνωμία, την οποία διατηρεί σε γενικές γραμμές, ακόμα και μέχρι σήμερα, το νησί και η πόλη της Μυτιλήνης. Ιδιαίτερα θα δοθεί έμφαση στην επίδραση που άσκησε στη διαμόρφωση του χώρου η ίδια η γεωγραφική θέση της Λέσβου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, καθώς και η εξελικτική πορεία της μετάβασης από την αγροτική συγκρότηση του χώρου στην αστική διάρθρωση του.

doctoralThesis


2004


2015-11-17T10:42:04Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.