Οι οργανωτικές και διοικητικές στρατηγικές επιλογές των ελληνικών επιχειρήσεων μετά από συγχωνεύσεις και εξαγορές στη βάση της «φιλοσοφίας» της διαχείρισης απόδοσης (Performance Management)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Οι οργανωτικές και διοικητικές στρατηγικές επιλογές των ελληνικών επιχειρήσεων μετά από συγχωνεύσεις και εξαγορές στη βάση της «φιλοσοφίας» της διαχείρισης απόδοσης (Performance Management) (EL)

Τριανταφυλλόπουλος, Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

Η έρευνα μας είχε σκοπό να οριοθετήσει ένα συγκεκριμένο μοντέλο για τον τρόπο εφαρμογής των στρατηγικών και διοικητικών επιλογών της επιχείρησης στη φιλοσοφία της Διαχείρισης της Απόδοσης. Ο σκοπός της συγκεκριμενης διατριβής είναι να περιγράψει την εμφανή και λανθάνουσα συσχέτιση μεταξύ τριών πεδίων. Του πεδίου των προσδοκιών όταν οι στρατηγικές Διαχείρισης της Απόδοσης πρωτουιοθετούνται σε επιχειρήσεις που έχουν βιώσει εξαγορές και συγχωνεύσεις, του πεδίου της αντίληψης των εργαζομένων σχετικά με τη συμβολή των Ομάδων Διακύβευσης συμφερόντων και του πεδίου της αποτελεσματικής εφαρμογής των Μέτρων Διαχείρισης της Απόδοσης.
In this research the Performance Strategy received as a new system of management or as a new method of Human Resource Activity, which adapted in companies after organizational changes like Mergers & Acquisitions.The purpose of the research is to investigate the obvious and not obvious relation of three major fields or dimensions in companies after M&A. The perception of employees expectations for the new performance management strategies/practices adapted in the new organization that came after a Merger & Acquisition, the perception of the employees about the confluence of stakeholders for the same practices/strategies, in terms of the effective implementation of these practices.The result was two researching perceptual models. The model of Impact, where the stakeholders operate as good or bad conductors regarding the efficient implementation of performance management practices. The model of confluence where the “initial expectations” of employees maintained during the implementation of performance management practices modulating three important factors. The factor of “change catalyst”, the factor of “discrepancy” and the factor of “delayed initiation”.

doctoralThesis

Human resource (EL)
Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (EL)
Ανθρώπινο δυναμικό (EL)
Mergers and acquisitions (EL)
Διαχείριση της Απόδοσης (EL)
Performance Management Strategy (EL)


2012


2015-11-17T10:42:11Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.