Πώληση οργανωμένων ταξιδιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Πώληση οργανωμένων ταξιδιών (EL)

Τριανταφυλλίδου, Φιλιώ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

The purpose of the thesis is to examine the legal framework of the 314/90 ΕU directive, concerning package tours and to propose a policy model for package tour sales as well as a modern model for the organisation and further functioning of travel agencies and tour operators. The research is focused on the comparative analysis of the institutional framework of package tour sales, within the EU member-states (before the enlargement), giving special emphasis to the Greek legal framework. For this purpose, a matrix has been created, as a methodological tool. On the horizontal order have been placed the member states, whose institutional frames have been used as examples, while on the vertical order have been placed the characteristics that define each example. The conclusions are focused specially on the Greek case which presents certain system deficiencies, related to the present organisational policy of tour operators and travel agencies.
Στόχος της διατριβής είναι η ευρύτερη εξέταση του νομοθετικού πλαισίου που εισάγει η οδηγία 314/90 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις και η πρόταση δημιουργίας ενός μοντέλου πολιτικής πώλησης οργανωμένων ταξιδιών και ευρύτερης λειτουργίας των τουριστικών γραφείων, η οποία ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο τόσο στην προστασία του τουρίστα-καταναλωτή, όσο και στον εκσυγχρονισμό των προυποθέσεων λειτουργίας τους. .Η μελέτη εστιάζεται κυρίως στην συγκριτική εμβάθυνση των θεσμικών πλαισίων πώλησης οργανωμένων ταξιδιών και λειτουργίας των τουριστικών γραφείων στα κράτη μέλη της Ευρωπαικής Ενωσης πριν από τη διεύρυνση, με ιδιαίτερη έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε μήτρα διπλής εισόδου, όπου στην οριζόντια διάταξη τοποθετήθηκαν οι χώρες, τα θεσμικά πλαίσια των οποίων αποτελούν τα πρότυπα εφαρμογής ενώ στη κάθετη τα χαρακτηριστικά εκείνα που προσδιορίζουν σε κάθε πρότυπο την ιδιαιτερότητα του. Τα συμπεράσματα αφορούν κυρίως την περίπτωση της Ελλάδας όπου διαπιστώνεται ότι το σύστημα πάσχει όσον αφορά την πολιτική οργάνωσης των τουριστικών γραφείων και πώλησης οργανωμένων ταξιδιών.

doctoralThesis

Retailer (EL)
Toυριστικό πακέτο (EL)
Liability (EL)
Καταναλωτής (EL)
Tour orginiser (EL)
Consumer (EL)
Ευθύνη (EL)
Package Tour (EL)
Διοργανωτής (EL)
Μεταπωλητής (EL)


2005


2015-11-17T10:42:13Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.