Προϋποθέσεις και προοπτικές ανάπτυξης του επαγγελματικού τουρισμού στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Προϋποθέσεις και προοπτικές ανάπτυξης του επαγγελματικού τουρισμού στην Ελλάδα (EL)

Γκρίμπα, Ελευθερία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού. (EL)

Βασικός στόχος της όλης προσπάθειας που κατεβλήθη, είναι, σε πρώτη φάση, η εύρεση μιας τυπολογίας για την «παραγωγή» εκδηλώσεων επαγγελματικού τουρισμού (αναφορά, κυρίως, στην προσφορά) και σε δεύτερη φάση, η δημιουργία ενός μοντέλου «κατανάλωσης» εκδηλώσεων επαγγελματ 'e9κού τουρισμού (αναφορά, κυρίως, στη ζήτηση). Εν ολίγοις, μέσω της παρούσας διατριβής, διερευνήθηκαν, με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο, οι συνθήκες εκείνες που καθορίζουν την αγορά του επαγγελματικού τουρισμού (τύποι τουριστών, τύποι ταξιδιών), μέσα από τη διαμόρφωση της υπά_ f1χουσας προσφοράς κ_e1ι ζήτησης, οι οποίες οδηγούν, από τη μια, τους παραγωγούς εκδηλώσεων επαγγελματικού τουρισμού στην ενασχόλησή τους με τον τομέα και από την άλλη, τους πελάτες, στην επιλογή συγκεκριμένων φορέων / επιχειρήσεων, έναντι πληθώρας άλλων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την όποια εκδήλωσ! ή τους. Ακόμα, έγινε προσπάθεια προσέγγισης και περιγραφής με απλό τρόπο των κυριότερων προϋποθέσεων και προοπτικών ανάπτυξης, καθώς επίσης και καταγραφής με τρόπο εύληπτο όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στο τουριστικό γίγνεσθαι, επηρεάζοντας τις συναλλακτικές σχέσεις (εργΰ 1ζόμενων / ταξιδιωτώ_ed, παραγωγών / οργανωτών εκδηλώσεων επαγγελματικού τουρισμού) και διαμορφώνοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο επαγγελματικός τουρισμός.Η συστηματική διερεύνηση και μελέτη του ζητήματος του επαγγελματικού τουρισμού επιβάλλει τη χρησιμοποίηση μιας σύνθετης μεθοδολογίας (με χρήση ποσοτικών και ποιοτικών εργαλείων) προκειμένου να είναι δυνατή η ανάδειξη, τόσο των ποιοτικών, όσο και των ποσοτικών χαρακτηριστικών τ 'efυ. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν και συνδυάσθηκαν τέσσερις διαφορετικού τύπου διερευνήσεις:1 Αρχικά, διεξήχθη εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα (πρώτη έρευνα για τη μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης) προκειμένου να αντληθεί κάθε διαθέσιμη πληροφορία που άπτονταν του αντικειμένου της μελέτης, να συλλεχθούν κάποια στοιχεία επιστημονικώς αποδεδειγμένα, αλλά καΰ 9 να σχηματισθεί μια σαφής εικόνα για το όλο θέμα. 2 Στη συνέχεια, διεξήχθη έρευνα μεγάλης κλίμακας με ερωτηματολόγιο μέσω ταχυδρομείου (δεύτερη έρευνα για τη μελέτη της προσφοράς) σε επιλεγμένο αριθμό επιχειρήσεων και φορέων (ξενοδοχεία, πρακτορεία, αυτόνομα κέντρα και εξειδικευμένες εταιρίες) που έχουν γνώση των χαρΰ 1κτηριστικών γνωρισμάτων του επαγγελματικού τουρισμού, μια και αυτοί δημιουργούν τις συνθήκες ανάπτυξής του, εξυπηρετώντας τον. 3 Οι έρευνες ποιοτικού τύπου με επιτόπια συνέντευξη, πραγματοποιήθηκαν, τόσο σε συγκεκριμένο αριθμό εταιριών και φορέων -βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, λοιπές επιχειρήσεις- (τρίτη έρευνα για τη μελέτη τη! ς ζήτησης σε επιχειρησιακό επίπεδο), όσο και σε φυσικά πρόσωπα - μεμονωμένα άτομα που είναι πελάτες επαγγελματικού τουρισμού- (τέταρτη έρευνα για τη μελέτη της ζήτησης σε ατομικό επίπεδο).

doctoralThesis

Τουρισμός κινήτρων (EL)
Exhibitional tourism (EL)
Incentive travel (EL)
Individual business travel (EL)
Εκθεσιακός τουρισμός (EL)
Ατομικό επαγγελματικό ταξίδι (EL)
Conventional tourism (EL)
Συνεδριακός τουρισμός (EL)
Επαγγελματικός τουρισμός (EL)
Business tourism (EL)


2006


2015-11-17T10:42:24Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.